Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Çeşitliliğe olan güçlü inancı ile Koç Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci başvurularını kabul etmektedir.

Genel Koşullar

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar:

 • yabancı uyruklu olanlar,
 • doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)

  Not: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre  “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”
   

 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin veya bu durumdaki çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup; 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

  yurtdışından öğrenci statüsünde başvurabilir.

Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar:

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • K.K.T.C.uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

  yurtdışından öğrenci statüsünde başvuramaz.

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2015-2016 akademik yılı eğitim ücreti Tıp Fakültesi için 60.600 TL, Hemşirelik Yüksek Okulu için 10.500 TL, ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) dahil diğer tüm lisans programları için 44.000 TL'dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir. 


Başvuru için Gerekli Belgeler ve Koşullar

Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgeleri ve istenen eklerin tümünün kapalı bir zarf içerisinde en geç 1 Mart 2016'ya kadar Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne teslim edilmeli ya da gönderilmelidir. Belgelerin orijinalleri Kayıt ve Kabul Direktörlüğü'ne ulaşana kadar, adaylar süreci hızlandırmak için resmi olmayan belgeleri email ile gönderebilirler. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

 • Başvuru formu: Başvurular bu form üzerinden yürütülür. Aday kişisel ve akademik bilgilerini doldurarak, forma fotoğrafını eklemeli, imzalamalı ve orijinal form KKM'ye ulaşana kadar email veya faks ile iletmelidir. Başvuru formunun açılması veya doldurulması ilgili talimatlara başvuru formunu elektronik olarak doldurma talimatı bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Sınav sonuç veya diploma belgesi fotokopisi: Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşabilirsiniz,
 • Adayın amaç ve hedeflerini anlatan, ayrıca başvurulan üniversite ve bölümün niye tercih ettiğini, gelecekle ilgili ne yapmak istediğini ifade eden amaç mektubu (başvuru formunun içine dahil edilmiştir),
 • İki referans mektubu,
 • Varsa Lise diploması fotokopisi  (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir), daha detaylı bilgiye noter tasdiki bölümünden ulaşabilirsiniz,
 • Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript), (Adayın lisesi tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.),
 • Varsa, Üniversite tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. Kabul edilecek sınavların listesine İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Hukuk ve Hemşirelik programlarına başvuran adaylar için üniversite tarafından kabul edilen Türkçe yeterlilik belge fotokopisi. Kabul edilecek sınavların listesine Türkçe Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.,
 • Geriye ödenmeyen 150 TL başvuru ücreti dekontu fotokopisi KKM’ye iletilmelidir. (Banka hesap no'larına banka hesap bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.)

 

Başvuru için Son Teslimat Tarihi

2015-2016 Akademik Yılı başvuruları için gerekli tüm belgeler 1 Mart 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen Koç Üniversitesi adresine teslim edilmiş olmalıdır.

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Kabul Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul 34450

1 Mart 2016 tarihinden sonra alınan başvurular “geç başvuru” olarak değerlendirilecek ve ancak kontenjanlarda yer kalmış olması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Geç başvuru süreci son tarihi 1 Temmuz 2016’dır.
 

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar

Sadece aşağıda belirtilen sınavlar ve asgari puanları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Aday başvuru sürecini tamamlamak için kabul edilen sınav veya diplomadan asgari puan ya da notu almış olmalıdır. Başvuru zamanında iki yıldan eski sınav sonuçları geçerli olmaz. Lise diploması niteliğindeki belgelerin ise geçerlilik süresi sınırlaması yoktur. Aşağıdaki linkte belirtilenler dışındaki sınav puanları veya diploma notları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sınav listesi için buraya tıklayınız.

Kontenjanlar

2015-2016 akademik yılı kontenjanları:

Koç Universitesi (İstanbul) Kontenjanlar
Fen Fakültesi  
Fizik (İngilizce) 2
Kimya (İngilizce) 2
Matematik (İngilizce) 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) 2
Felsefe (İngilizce) 2
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) 3
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) 5
Psikoloji (İngilizce) 10
Sosyoloji (İngilizce) 2
Tarih (İngilizce) 2
Hukuk Fakültesi  
Hukuk (İngilizce) 10
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Ekonomi (İngilizce) 10
İşletme (İngilizce) 20
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 10
Mühendislik Fakültesi  
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 10
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 10
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 10
Kimya- Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) 10
Makine Mühendisliği (İngilizce) 10
Tıp Fakültesi

 

Tıp (İngilizce) 5
Hemşirelik 5

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular Özel bir Komite tarafından değerlendirilecektir. Gerekirse aday ile e-mail veya telefon ile görüşme yapılabilir.

Kabul Alan Adaylar

Koç Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya karar veren adayların bu kararlarını Kayıt Kabul Direktörlüğüne en kısa sürede iletmelerinde yarar bulunmaktadır. Adayların öğrenime başlayacakları akademik dönem ücretinin %20'sini (2015 Güz döneminde başlayacak adaylar için 4.400 TL) geri-ödemesiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,2013-2014 akademik takviminde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Kayıt ve Kabul Direktörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı,
 • Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümesi (Diplomalar yeminli tercümen,
 • Diplomanın denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden),
 • Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.

Not: ERASMUS kapsamındaki Avrupa Birliği vatandaşı öğrenciler turist vizesi,diğer yabancı uyruklu öğrenciler ise öğrenci vizesi alarak Türkiye'ye giriş yapmak durumundadırlar. Aksi halde ikamet tezkeresi almaları mümkün olamayacağından ülkelerine geri dönmeleri gerekecektir.

 • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nden temin edilen ikamet tezkeresinin ilk 7 sayfasının fotokopisi,
 • Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış, son 6 ay içerisinde çekilmiş baş ve boyun kısmı açık, kişiyi tam olarak yansıtan iki adet 4,5 x 6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf. Yurt başvurusunda bulunanlardan üç adet ilave fotoğraf,
 • Herhangi bir sağlık kuruluşundan akciğer film raporu,
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı (Eğer başvuru zamanında gönderilmediyse),
 • Hukuk ve Hemşirelik programları (başvuran yabancı uyruklu adaylar) Türkçe yeterlilik sınavı sonucunun aslı (Eğer başvuru zamanında gönderilmediyse),
 • Üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge,
 • Dönem öğrenim ücretinin ödenmesi,
 • Öğrenciler ikamet tezkeresi almalı ve Koç Üniversitesi’nde öğrenime başladıkları ilk dönemden itibaren bir ay içerisinde  Genel Sağlık Sigortası (GSS) Sistemine kayıt olmalıdırlar. Öğrencinin özel sağlık sigortası olsun olmasın sisteme kayıt olması zorunludur. Koç Üniversitesinde hangi dönemler içerisinde eğitim göreceklerse tümünü bir defada başlangıçta öderler. Akademik Yıl ya da öğrenim görecekleri süre bitmeden ayrılma durumlarında, veya beklenen mezuniyet yılı dışında mezun olduklarında REGISTRARS_OFFICE@ku.edu.tr  ye e-mail atarak durumlarını bildirirler ve GSS kayıtlarından çıkarılabilirler. Önceden ödemiş oldukları fakat artık öğrenci olmayacakları dönem için ilgili ücreti Ziraat Bankası şubelerinden geri alabilirler.
  Öğrencinin özel sağlık sigortası olsun olmasın sisteme kayıt olması zorunludur.
  İkamet tezkeresine başvuru ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili prosedürlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
  http://registrar.ku.edu.tr/sites/registrar.ku.edu.tr/files/SGK_KU_Web%20...
  Kanun ve uygulamalar hakkında bilgilere ise aşağıdaki link üzerinden erişilebilirsiniz.
  http://registrar.ku.edu.tr/tr/news

Önemli Notlar

Başvuru Formunu Elektronik Olarak Doldurma Talimatı

Başvuru formunu açarken ve doldururken bir problemle karşılaşırsanız, Adobe Acrobat Reader'ın en son versiyonunun bilgisayarınızda yüklü olduğuna emin olunuz. Son versiyonunu http://get.adobe.com/reader/ üzerinden ücretsiz yükleyebilirsiniz.
 
Problem devam ederse, Kayıt ve Kabul Direktörlüğü ile bağlantıya geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:
Telefon: +90 212-338 16 08     +90 212-338 16 01
Fax: +90 212-338 12 88    e-posta: registrar@ku.edu.tr

 • Lütfen başvuru formunu bilgisayarınızın masa üstüne araç çubuğu üzerindeki "save" ikonunu kullanarak kaydediniz.
 • Kaydettiğiniz dokümanı açıp sağ tıklayarak “Add text or Signature” seçeneğini seçiniz.
 • Dokümanın sağında yer alan “Add text” seçeneğini tıkladığınızda yukarıda bir çubuk açılacaktır.
 • Bilgileri pdf dokümanı üzerine ilgili bölümlere girmeye başlayabilirsiniz.

İngilizce Yeterlilik
Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için dil yeterliliğinin gösterilmesi gerekmektedir. Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarından belirtilen düzeylerde sonuç alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'ndan muaf olurlar.

İngilizce yeterliliğine sahip olduğunuzu belgelendirmenizin yanı sıra başvuruda kabul edilen sınav ve diplomalardan en az birinin gerekli puan ya da notunu karşılıyor olmanız gerekmektedir. 

Aşağıdaki Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarını ve gereken asgari puanları görebilirsiniz.

Üniversite İngilizce dil bilgisinin yeterliliğini ölçmek üzere İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilen Kurumsal TOEFL ve TWE geçerli sayar. Lisans programına başlamak için kurumsal TOEFL'dan en az 550 puan, ve TWE en az 4 not almak

Dışarıdan Alınan Sınavlar
Yabancı uyruklu öğrenciler dışarıdan alınan sınavlardan aşağıdaki asgari puanı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) den muaf olurlar.

TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
TOEFL IBT: 80  WRT: 20
TOEFL CBT: 213
IELTS (Akademik Modül): 6.5 ve her bölümden en az 5 puan
YDS: 87

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Noter Tasdiki
Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde, noterler tarafından yapılan tasdik, onay işlemidir. Türkçe veya İngilizce olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında Kayıt ve Kabul Direktörlüğü'ne sunulmalıdır.

Banka Hesap Bilgileri
Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır. Money order, cashier's check, nakit para, veya başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Ödemesi bu şekilde yapılan başvurular eksik belgeli sayılır.

Banka Adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Banka Adresi: Rumelifeneri Yolu, Sarıyer - İstanbul 34450
Şube Adı: Koç Üniversitesi
Hesap Numarası: 428868
Swift code: YAPITRIS
IBAN No: TR63 0006 7010 0000 0000 428868

Lütfen belirtiniz:  Ödeme nedeni: Başvuru Ücreti, İsim, Soyisim, Pasaport Numarası.

TL'den farklı bir para biriminde ödeme yapmak isteyen adaylar ilgili banka hesap bilgilerini kullanabilirler.