Yatay Geçiş Öğrencileri

Uygunluk ve Başvuru

Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, genel not ortalamaları 2.40/4.00 olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler.

Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.
 

 • Başvurulan programda yer bulunması
 • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
 • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
 • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye aşağıdaki yönergeden erişebilirsiniz.

Yatay Geçiş Yönergesi

Son Başvuru Tarihi

Başvuru için gerekli tüm belgeler en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar Koç Üniversitesi adresine teslim edilmiş olmalıdır. Adres bilgilerine iletişim bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kabul edilen adaylar, kesin kayıtlarını 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yaptırmalıdır.

Eğitim Ücreti ve Harçlar 

2014-2015 akademik yılı eğitim ücreti Tıp Fakültesi için 55.100 TL, Hemşirelik Yüksek Okulu için 9.500 TL, ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) dahil diğer tüm lisans programları için 40.000 TL'dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.  

2014-15 Akademik Yılı Kontenjanları

Aşağıdaki tablo 2014-2015 Akademik yılı kontenjanlarını göstermektedir:

 
 
 
2. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
3. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
 
Eğitim Süresi
Puan türü
Yurt İçi
Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 
 
       
Fen Fakültesi
 
 
       
Fizik (İngilizce)
4
MF-2
6
3
6
3
Kimya (İngilizce)
4
MF-2
6
3
6
3
Matematik (İngilizce)
4
MF-1
6
3
6
3
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
4
MF-3
6
3
6
3
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 
 
       
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
4
TS-1
6
3
6
3
Felsefe (İngilizce)
4
TM-3
6
3
6
3
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
4
DİL-1
6
3
6
3
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
4
TS-1
6
3
6
3
Psikoloji (İngilizce)
4
TM-3
6
3
6
3
Sosyoloji (İngilizce)
4
TM-3
6
3
6
3
Tarih (İngilizce)
4
TS-2
6
3
6
3
Hukuk Fakültesi (İngilizce)
4
TM-2
9
5
9
5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
 
       
Ekonomi (İngilizce)
4
TM-1
9
5
9
5
İşletme (İngilizce)
4
TM-1
12
6
12
6
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
TM-2
9
5
9
5
Mühendislik Fakültesi
 
 
       
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
6
3
6
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
9
5
9
5
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
9
5
9
5
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
6
3
6
3
Makine Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
9
5
9
5
Hemşirelik Yüksekokulu
 
 
       
Hemşirelik
4
YGS-2
6
3
6
3
Tıp Fakültesi *
6
MF-3
6
3
6 3

* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 6 öğrenci, Yurtdışından 3 öğrenci şeklindedir.

  Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinin tamamlanması için tüm başvuru belgelerinin ve istenen eklerin kapalı bir zarf içerisinde Kayıt ve Kabul Müdürlüğü'ne gönderilmesi veya teslim edilmesi gerekmektedir. Süreci hızlandırmak için, öğrenciler belgelerin orijinali ulaşana kadar resmi olmayan versiyonlarını e-mail ile Kayıt ve Kabul Müdürlüğü'ne iletebilirler. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerin zamanında tam ve doğru gönderilmesi başvuruda bulunan öğrencinin sorumluluğundadır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu: Başvurular bu form üzerinden yürütülür. Aday kişisel ve akademik bilgilerini doldurarak, forma fotoğrafını eklemeli, imzalamalı ve orijinal form KKM'ye ulaşana kadar email veya faks ile iletmelidir.  Başvuru formunun açılması veya doldurulması ilgili talimatlara başvuru formunu elektronik olarak doldurma talimatı bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • İngilizce Yeterlilik Sınavı fotokopisi (TOEFL, IELTS, vb.). Öğrenciler Koç Üniversitesi tarafından belirlenen seviyede testi geçtiklerini belgelendirmelidirler. Kabul edilecek sınav ve minimum puan bilgilerine İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Hukuk ve Hemşirelik programlarına başvuran adaylar için üniversite tarafından kabul edilen Türkçe Yeterlilik belge fotokopisi. Kabul edilecek sınavların listesine Türkçe Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Lise ders ve notlarını gösteren not döküm çizelgesi aslı veya lise diplomasının aslı veya mezuniyet belgesi. Yurt dışında lise öğrenimini tamamlamış olanların diploma aslının yanısıra, Milli Eğitim Müdürlükleri'nden temin edecekleri lise denklik belgesinin aslı
 • İki adet üniversite not döküm çizelgesi (doğrudan Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğüne postalanmış resmi belgelerin asılları)
 • Yurt içindeki üniversitelerden başvurular için ÖSYS sonuç belgesinin kopyası
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için sınav sonuç belgesi fotokopisi (Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar için lütfen linke tıklayınız.)
 • Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge
 • Yurt dışı üniversitelerden başvuranlar için pasaportun kopyası
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Koç Üniversitesi Şubesi, TR63 0006 7010 0000 0000 428868 no’lu TL hesabına yatırılmış geri ödemesiz 150 TL başvuru ücretinin banka dekontu (kurumiçi yatay geçiş başvurularında ücret alınmayacaktır.)
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuranların eğitim gördükleri Üniversite'nin YÖK Denkliğinin bulunması gerekmektedir. Denklik Belgesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğü tarafından YÖK Yurt Dışı Denklik Bürosundan temin edilecektir.
 • İhtiyaç Bursu Başvuru Formu (isteğe bağlı) Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız. Genellikle referans mektubu istenmemekle birlikte adaylar görüşme yapılmak üzere Üniversitemize davet edilebileceklerdir.

Önemli Notlar

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 | +90 212-338 16 82
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Kabul Müdürlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

Başvuru Formunu Elektronik Olarak Doldurma Talimatı

Başvuru formunu açarken ve doldururken bir problemle karşılaşırsanız, Adobe Acrobat Reader'ın en son versiyonunun bilgisayarınızda yüklü olduğuna emin olunuz. Son versiyonunu http://get.adobe.com/reader/ üzerinden ücretsiz yükleyebilirsiniz.

 • Lütfen başvuru formunu bilgisayarınızın masa üstüne araç çubuğu üzerindeki "save" ikonunu kullanarak kaydediniz.
 • Kaydettiğiniz dokümanı açınız, sağ tıklayarak “Add text or Signature” seçeneğini seçiniz.
 • Dokümanın sağında yer alan “Add text” seçeneğini seçiniz.
 • Bilgileri pdf dokümanı üzerine ilgili bölümlere girmeye başlayabilirsiniz.

Problem devam ederse, Kayıt ve Kabul Müdürlüğü ile bağlantıya geçebilirsiniz.

İngilizce Yeterlilik

Aşağıdaki Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları görebilirsiniz:

TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
TOEFL IBT: 80  WRT: 20
TOEFL CBT: 213
IELTS (Akademik Modül): 6.5 ve her bölümden en az 5 puan
YDS: 87

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi'nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

6 Eylül 2014 Cumartesi günü en az 550 TOEFL puanı ve 4 TWE puanı ya da Bilgisayar Destekli TOEFL (CBT) dan en az 213, Internet Destekli TOEFL (IBT) dan  en az 80 ve 20 WRT puanı alamayan adaylar için Koç Üniversitesi'nde Kurumsal TOEFL Sınavı düzenlenecektir. Sınav ile ilgili ayrıntılar ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgi İngilizce Hazırlık Okulu'nun +90 212 3387032 numaralı telefonundan edinilebilmektedir.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

Türkçe Yeterlilik

 Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.