Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

English version will be available soon.

Sıkça Sorulan Sorular

§  Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nün çalışma saatleri nedir?

Kayıt ve Kabul Direktörlüğü hafta içi her gün 07:30 ile 17:30 arası hizmet verir.

 

§  Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nün adresi nedir?

Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Direktörlüğü Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sarıyer, İstanbul

 

§  Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nün e-posta adresi nedir?

registrar@ku.edu.tr

 

§  Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nden belge almak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?

KUSIS’ten belge talebi oluşturulmalıdır.

·         Öğrenci Belgesi talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Enrollment Verification → Next → Enrollment Verification-Turkish/ Enrollment Verification-English → Next → SUBMIT

·         Transkript talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Transcript Request → Next → SUBMIT

·         Lise Diploması nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of high school diploma → Next → SUBMIT

·         TOEFL/IELTS nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of test scores → Next → Request a copy of your TOEFL test scores / Request a copy of your IELTS test scores → Next → SUBMIT

*My Request Detail” kısmındaki “Comment” bölümüne belge adedini belirtebilirsiniz.

 

§  Talep ettiğim belgeleri ne zaman alabilirim?

Talep edilen belgeler ertesi gün teslim edilir. Belgenizin durumunu “My Service Requests” bölümünden takip edebilirsiniz.

 

§  Adres vb. bilgilerimde değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, bilgilerini KUSIS’te güncelleyebilirler.

 

§  Kayıt yenileme nedir?

Öğrenciler her akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için o yarıyıla ait eğitim-öğretim ücretinin takvimde belirlenen tarihlerde ödenmiş olması gereklidir.

 

§  Kayıt dondurma nedir?

Zorunlu nedenlerden dolayı veya eğitimini başka bir eğitim kurumunda izlemek amacıyla bir öğrenci üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Bu öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için KUSIS’te dilekçe oluşturmalıdır. Öğrenci bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kuruluna dilekçe yazmalıdır. Öğrencinin durumu değerlendirilerek karara bağlar. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, izin süresinin sonunda başka bir karar gerekmeksizin eğitimine devam eder. Öğrenci, izinli bulunduğu sırada devam ettiği eğitim kurumundan aldığı derslerin kredilerini Koç Üniversitesi’nde izlediği programa aktarmak isterse öğrencisi olduğu fakültenin yönetim kuruluna başvurmak ve bu konuda onay almak zorundadır. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci eğitim-öğretim ücreti ödenmesi dâhil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır.

 

§  Koç Üniversitesine kayıt yaptırdıktan sonra ayrılabilir miyim?

Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler isterlerse akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıt sildirme işlemi yaptıkları takdirde eğitim-öğretim ücretinin tamamını geri alabilirler. Belirtilen süreden daha geç ayrılan öğrenciler eğitim-öğretim ücretinin iadesinden yararlanamazlar.

 

§  Lisans yönetmeliğine nasıl erişebilirim?

Koç Üniversitesi’nde verilen eğitim ile ilgili kurallar üniversitenin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Öğrenciler uymaları gereken hususlar için bu yönetmeliği gözden geçirmeli ve soruları varsa Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne ve/veya Öğrenci Dekanlığı’na danışmalıdırlar.

 

§  Akademik yıl nedir?

Bir akademik yıl sonbahar, bahar ve yaz yarıyıllarından oluşur. Sonbahar ve bahar yarıyılları yaklaşık 15 hafta, isteğe bağlı olan yaz yarıyılı ise yoğunlaştırılmış ders saatleriyle 5-7 hafta sürer ve sınav haftası ile son bulur. Sınav tarihleri KUSIS’te, Koç Üniversitesi web sitesi ana sayfasında ve e-posta yolu ile ilan edilir.

 

§  Akademik takvim nedir? Nereden ulaşılır?

Akademik takvim; kayıt yenileme, Dil Hazırlık Okulu’nun (ELC) verdiği kurumsal TOEFL sınav tarihleri, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri ve kampüste gerçekleşecek büyük faaliyetlerin tarihlerinin duyurulduğu takvimdir. Akademik takvim İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır ve sürekli olarak güncellenir. Akademik takvime ulaşmak için: //registrar.ku.edu.tr/academic-calendar

 

§  Akademik danışman kimdir?

Üniversiteye kayıtlı her öğrencinin birinci sınıftan (Freshman) itibaren bir öğretim üyesi olan akademik danışmanı vardır. Her tür akademik konu ile ilgili öğrencilerin ilk danışacakları kişi bu öğretim üyesidir.

Birinci sınıf danışmanlarının bir koordinatörü bulunmaktadır. Tüm birinci sınıfların uyum, başarı ve devam durumlarını izleyip, durumlarından kuşku duyulan öğrencilerin danışmanlarını uyarır.

Akademik konular; ders seçimi, özellikle önkoşul derslerinin zamanında alınması, çift anadal, ders tekrarı, yaz okulu, üniversite dışından ders transferi ve benzeri konuları kapsar. Danışmanlar öğrencilere yoğunlaşmak istedikleri konuya uygun derslerin seçimi ve kendi dallarında var olan lisansüstü program seçenekleri ile ilgili rehberlik yaparlar.
Her dönem ders kayıt zamanı, akademik danışmanı öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceler, programı ile uygunluğunu kontrol eder ve onaylar.

Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu KUSIS’ten görebilirler.

 

§  Ders programı nedir?

Üniversitede yer alan her bölüm için hazırlanmış bir program vardır. Bu programda mezuniyete hak kazanmak için öğrencilerin tamamlamaları gereken toplam ders sayısı ve türü 8 yarıyıla göre belirlidir. Dersler ortak program, zorunlu alan, serbest seçmeli ve alan seçmeli olarak ayrılır. Bölümlere göre zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalar vardır ve kredileri 1-4 arasında değişir. Her bölüm için öngörülen program üniversite kataloğunda yer alır. Öğrencilerin sınıflarına göre alabilecekleri en az ders sayısı bu program ile belirlenir, bu da her yarıyıl için öğrencinin ders yükünü belirler. Öğrenciler ders seçimlerini bu programa göre hazırlar ve kayıt dönemleri akademik danışmanlarının onayı ile alacakları dersleri kesinleştirirler.

 

§  Ders programımı nereden alabilirim?

Öğrenciler ders programlarına KUSIS üzerinden ulaşabilirler. Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nün ders programı verme görevi yoktur.

 

§  Ortak program (common core) nedir?

Lisans bölümlerinde öğrencilerin yaklaşık ilk iki yılı Uygarlık, Matematik, Fen, İnsan Davranışı ve İletişim konularında ortak program dersleri alarak geçer. Bu dersler öğrencilerin üst sınıflarda edinecekleri uzmanlık alanının yanı sıra, geniş bir kültür birikimine sahip olabilmeleri için düzenlenmiştir. Program her bölümün özelliklerine göre ufak farklılıklarla uygulanır.

 

§  Önkoşul dersi (prerequisite) nedir?

Bazı derslerin alınabilmesi için daha önce diğer bir temel dersi almış olmak gerekir. Bu yüzden katalogda bu dersler için önkoşul dersi belirtilmiştir. Bu, o dersi almak için öğrencinin önkoşul dersini almış ve geçerli bir not alarak (AU notu sayılmaz) başarıyla tamamlamış olması gerektiğini belirtir. Alınması gereken bir dersin önkoşulu alınmadığı ve bu dersin açılmadığı durumda, öğrencinin eğitimi uzayabileceğinden, önkoşul derslerini öncelikli olarak tamamlaması gerekir. Bir sonraki yılda açılacak dersler hakkında KUSIS ve fakülte sekreterliğinden bilgi alınabilir.

 

§  Audit ders nedir?

Audit ders, öğrencilerin ders yüklerine ilaveten, dinleyici olarak katıldıkları derstir. Audit olarak alınan dersler kredi kazandırmaz ve ders yükünden düşülmez. Tüm öğrencilerin audit ders alması mümkündür. Audit derslerden başarılı olunduğunda bu durum öğrencilerin transkriptlerinde “AU” notuyla belirtilir. Başarısız olunması durumunda hiç derse kayıt olunmamış gibi işlem yapılır.

 

§  Audit olarak ders almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Audit ders alabilmek için dersin saatlerinin programınıza uygun olması gerekir. Herhangi bir derse Audit olarak katılmak için dersin öğretim üyesi ile görüşmeli ve imzalı onayını almalısınız. Diğer tüm ders seçimleri gibi audit seçimleri de danışmanlara onaylatılmalıdır.

 

§  Dersten çekilme (withdrawal) nedir?

Öğrenciler başarılı olamayacaklarını anladıkları bir dersi, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Bu durumda tamamlayamadıkları toplam kredi sayısını bir sonraki yarıyılda telafi etmeleri gerekebilir.  ALIS. 100 ve UNIV. 101 derslerinden çekilme (withdrawal) olamaz. Öğrencinin çekildiği derslerin notu transkriptlerinde “W” notu ile belirtilir. Dersten çekilme başvurusunda bulunabilmek için KUSIS’ten dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçeyi yazabilmek için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → VIEW ALL → Enrollment Changes → Next → Withdraw from a Course → Next → COURSE CODE in “Comment” section. → SUBMIT
Dersten çekilme işlemi yapıldığında ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

§  Dönem sonu notlarımı nereden öğrenebilirim?

Öğretim üyelerinin elektronik olarak teslim ettiği notlarınıza KUSIS’ten erişebilirsiniz.

 

§  Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Her dersin kredi sayısı ile alınan notun sayı karşılığının çarpılıp, elde edilen sayının toplam kredi sayısına bölünerek bulunan aritmetik ortalama, yarıyıl not ortalamasını (SPA) belirler. Genel not ortalaması ise (GPA) aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler için hesaplanması ile bulunur. Tekrar edilen derslerin bir önceki not kredi ağırlığı ortalama hesabından düşülür.

 

§  Şeref listeleri nedir?

Yarıyıl not ortalaması 3.5 ve üzeri olan öğrenciler Vehbi Koç Şeref Listesinde, Yarıyıl ve genel not ortalaması 3.0 ve 3.5 arası olan öğrenciler ise Dekanlık Onur Listesinde yer alırlar ve başarıları kutlanır. Normal ders yükünün altında ders almış veya akademik disiplin cezası olan öğrenciler bu listelerde yer almaz.

 

§  Çift anadal (double major) nedir?

Çift anadal, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına olanak sağlayan bir programdır. Mezuniyette iki bölümden diploma almak için iki bölümün de koşullarının gerekli sürede tamamlanması gerekir. Anadalın koşulları daha önce tamamlanmış olsa bile ikinci anadal koşullarının tamamlanması için öğrenciye birinci sınıfa başlama tarihinden itibaren toplam 10 yarıyıl süre tanınır. Öğrenciler, Çift Anadal Programı’na, anadal programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başlayabilirler. Çift Anadal Programı başvuruları için akademik takvimde ilan edilen tarihe kadar KUSIS’ten dilekçe yazılmalıdır: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → VIEW ALL → Program Request → Next → Choose the Suitable Option → Next → VIEW ALL → Choose the Suitable Option → Next → SUBMIT. Öğrencinin çift anadal yapmak istediği bölüm ile kendi bölümü arasındaki program uyumuna ve çift anadal için açılacak kontenjana Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Çift Anadal Yönergesi

 

§  Yandal nedir?

Yandal, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlayan bir programdır. Mezuniyette ana bölüm diploması yanında yandal sertifikası almak için yandal programı koşullarının tamamlanması gereklidir. Yandal programına öğrenciler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl içinde başvuru yapabilirler. Bölümlere göre farklılık göstermekle beraber yandal programı için ikinci bölümden toplam 6 ders tamamlamak gerekmektedir. Öğrencinin anadal program dersleri ile belirlediği yandala ait dersler eş tanımlı olmamalıdır. Yandal Programı başvuruları için akademik takvimde ilan edilen tarihe kadar KUSIS’ten dilekçe yazılmalıdır: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → VIEW ALL → Program Request → Next → Choose the Suitable Option → Next → VIEW ALL → Choose the Suitable Option → Next → SUBMIT.

Yan Dal Yönergesi

 

§  Kurum içi yatay geçiş nedir?

Kurum içi yatay geçiş, öğrencinin okuduğu bölümden bir diğerine geçerek bölüm değiştirmesi demektir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler en erken birinci akademik yarıyıllarının sonunda ve en geç altıncı akademik yarıyılları öncesinde Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne başvurur. İç yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Başvuru sırasında eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne teslim edilir. Başvurular Transfer Komitesi tarafından incelenip karar verilir.

Yatay Geçiş Yönergesi

 

§  Yaz dönemi nedir?

Yaz dönemi yaz yarıyılında açılan derslerden oluşur. Öğrenciler açılan dersleri güz ve bahar yarıyıllarına oranla yoğunlaştırılmış olarak daha kısa sürede alabilirler. Lisans programına bahar yarıyılında başlamış düzen dışı (irregular) öğrenciler eğitimlerini toplam 8 yarıyılda tamamlayabilmek için yaz döneminden yararlanabilirler. Ayrıca, son sınıfta yarıyıl ders yükünü hafifletmek amacıyla ya da diğer nedenlerden dolayı yaz döneminden ders alınabilir.

Not ortalamasını yükseltmek isteyenler veya herhangi bir nedenle eksik kalmış derslerini tamamlamak isteyenler yaz dönemine kayıt olmayı tercih edebilirler. Yaz döneminde açılacak dersler ve kayıt tarihleri bahar yarıyılı sonuna doğru Kayıt ve Kabul Direktörlüğü tarafından ilan edilir. Yaz döneminde öğrenciler derslerin kontenjanları dâhilinde seçimlerini yapar. Seçimlerinin danışmanlarına onaylatılması gerekmemektedir. Yaz döneminde o dönem için Kayıt ve Kabul Direktörlüğü tarafından ilan edilen son tarihten sonra dersten çekilmek mümkün değildir. Derslerin ana listeleri oluştuktan sonra bekleme listelerindeki öğrencilerin bu haklarını kaybettikleri göz önüne alınarak ana listelerdeki öğrencilerin derslere mutlaka devam etmeleri beklenmektedir.

 

§  ‘Fazla ders yükü’ (overload) nasıl uygulanır?

§  2.7 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler

§  Bir önceki dönemlerini (Yaz dönemi hariç) en az normal ders yüklerini alarak tamamlamış ve dönem not ortalamaları 2.7 veya üzeri olan öğrenciler

§  Normal dönemlik ders yüklerinden birer fazla ders alarak, biri Yaz dönemi olmak üzere en fazla üç dönemde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler

§  Aldıkları fazla ders, devam etmekte oldukları Çift Anadal Programı ile ilişkili olan Çift Anadal Programı öğrencileri fazla ders yükü (normal dönemlik ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri krediye sahip bir ders) alabilirler. Bu şartları sağlamayan öğrenciler ek ders yükü alamazlar.

Fazla ders yükü için güz ve bahar yarıyıllarında ek bir ücret gerekmemektedir. Yaz döneminde ise öğrenciler aldıkları ders başına ücretlendirilir. Yaz döneminde fazla ders yükü 3 derstir.

 

 

§  Ders transferi nasıl olur?

Koç Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde yurtdışındaki diğer yükseköğrenim kurumlarından aldıkları dersler için kredi ve/veya notu mezun olacakları programa otomatik olarak saydıramazlar. Ders transferi her öğrenci için ayrı değerlendirilir. Bu nedenle, yaz okuluna gitmeyi planlayan öğrenciler, yaz okulundan önceki dönemde akademik danışmanlarına ve fakülte dekanlığına başvurarak alacakları dersin ve kurumun Koç Üniversitesi’nde verilen eğitim ile denkliği hakkında bilgi almalıdırlar.

 

Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi

Kayıt sürecinde hakkında sıkça sorular için bakınız: http://vpaa.ku.edu.tr/tr/registration-faq

 


Ders kayıtlarıyla ilgili sıkça sorulan sorular