Yatay Geçiş Öğrencileri

 

Uygunluk ve Başvuru

Dış Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir:

 1. Genel Not Ortalaması ile Dış Yatay Geçiş
  Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, genel not ortalamaları 2.40/4.00 olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler.Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.

  • Başvurulan programda yer bulunması
  • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
  • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
  • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

  Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Yatay Geçiş Yönergesi’nden erişebilirsiniz.

  Yatay Geçiş Yönergesi’ne Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.

 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.
  Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan yatay geçiş yöntemleri infografisi
İç Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 1. Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Koç Üniversitesi öğrencileri kayıtlı oldukları bölümden farklı bölümlere iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan programlara yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

Bahar dönemi başvuruları:

Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru için gerekli tüm belgeler ile birlikte en geç 3 Ağustos 2018 tarihine kadar online başvuru yapmalıdırlar.

İç yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler başvuru formunu doldurup, merkezi yerleştirme puanlarını gösteren belgelerini de ekleyerek en geç 3 Ağustos 2018 tarihine kadar Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne teslim etmelidirler.

Başvurular 3 Ağustos 2018  tarihinden itibaren değerlendirilmeye başlanacaktır.

Merkezi puanla yatay geçiş  (Ek Madde-1) için son başvuru tarihi Ek Madde-1 uygulama esaslarına göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlendiğinde duyuru yapılacaktır.

İlgili Kontenjanlar

Yükseköğretim Kurulu Ek Madde-1 Bahar Dönemi Esasları

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2017-2018 akademik yılı eğitim ücreti Tıp Fakültesi için 87.600 TL, Hemşirelik Yüksek Okulu için 13.000 TL, ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) dahil diğer tüm lisans programları için 63.400 TL’dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, transfer öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (% 25, % 50 oranında) sunabilir. Burs talebinizi online başvuru yaptığınız alan üzerinde belirtilen “gerekli belgeler” alanında istenen“ niyet mektubuna“ ekleyebilirsiniz.

2017-18 Akademik Yılı Kontenjanları

*Kontenjanlarla ilgili yeni bir duyuru yapılana kadar 2017-2018 rakamlarını dikkate alabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo 2017-2018 Akademik yılı kontenjanlarını göstermektedir:

2. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
3. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
Eğitim Süresi
Puan türü
Yurt İçi
Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce)
4
MF-2
16
8
16
8
Kimya (İngilizce)
4
MF-2
16
8
16
8
Matematik (İngilizce)
4
MF-1
16
8
16
8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
4
MF-3
16
8
16
8
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
4
TS-1
16
8
16
8
Felsefe (İngilizce)
4
TM-3
16
8
16
8
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
4
DİL-1
16
8
16
8
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
4
TS-2
16
8
16
8
Psikoloji (İngilizce)
4
TM-3
16
8
16
8
Sosyoloji (İngilizce)
4
TM-3
16
8
16
8
Tarih (İngilizce)
4
TS-2
16
8
16
8
Hukuk Fakültesi (İngilizce)
4
TM-2
24
12
24
12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)
4
TM-1
24
12
24
12
İşletme (İngilizce)
4
TM-1
32
16
32
16
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
TM-2
24
12
24
12
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
24
12
24
12
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
24
12
24
12
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
24
12
24
12
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
16
8
16
8
Makine Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
24
12
24
12
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik
4
YGS-2
16
8
16
8
Tıp Fakültesi *
6
MF-3
16
8
16 8

* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 16 öğrenci, Yurtdışından 8 öğrenci şeklindedir.

Dış Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Mühürlü ve onaylı lise ders notlarını gösteren resmi döküm,
 • İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi (Kabul edilecek sınavların listesine İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz),
 • Lise diplomasının fotokopisi ve noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisi,
 • Sınav sonuç belgesi ya da diploma notları (SAT, GCR, International Baccalaureate, vb.),
 • Geriye ödenmeyen 150 TL başvuru ücreti dekontu,
 • Lise ders notlarını gösteren not döküm çizelgesi ve lise diploması veya mezuniyet belgesinin kopyası, Yurt dışında lise öğrenimini tamamlamış olanların diplomasının yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edecekleri lise denklik belgesi,
 • İki adet üniversite transkripti,
 • Disiplin belgesi,
 • Yurt içindeki üniversitelerden başvurular için ÖSYS sonuç belgesi,
 • Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri,
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten belge,
 • Niyet mektubu.

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

İç Yatay Geçiş Başvurusu

İç yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup merkezi yerleştirme puanlarını gösteren belgelerini de ekleyerek Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne teslim etmelidirler (İç yatay geçiş başvuruları online olarak yapılmamaktadır).

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu: Başvurular bu form üzerinden yürütülür. Aday kişisel ve akademik bilgilerini doldurarak, forma fotoğrafını eklemeli, imzalamalı ve orijinal formu Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne iletmelidir.

Başvuru Formunu Elektronik Olarak Doldurma Talimatı

Başvuru formunu açarken ve doldururken bir problemle karşılaşırsanız, Adobe Acrobat Reader’ın en son versiyonunun bilgisayarınızda yüklü olduğuna emin olunuz. Son versiyonunu http://get.adobe.com/reader/ üzerinden ücretsiz yükleyebilirsiniz.

 • Lütfen başvuru formunu bilgisayarınızın masa üstüne araç çubuğu üzerindeki “save” ikonunu kullanarak kaydediniz.
 • Kaydettiğiniz dokümanı açınız, sağ tıklayarak “Add text or Signature” seçeneğini seçiniz.
 • Dokümanın sağında yer alan “Add text” seçeneğini seçiniz.
 • Bilgileri pdf dokümanı üzerine ilgili bölümlere girmeye başlayabilirsiniz.

Problem devam ederse, Kayıt ve Kabul Direktörlüğü ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Önemli Notlar

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 | +90 212-338 10 28
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Kabul Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler (*) hariç tüm öğrencilerin Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları sağlaması gerekir:

 • TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
 • TOEFL IBT: 80  WRT: 20
 • TOEFL CBT: 213
 • YDS: 87
 • CAE: C

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

Her kayıt döneminde, yukarıda listelenmiş sınavlardan gerekli puanı alamamış adaylar için Koç Üniversitesi’nde Kurumsal TOEFL Sınavı düzenlenir. Sınavın kesin tarihi, sınav ile ilgili ayrıntılar ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgi İngilizce Hazırlık Okulu’nun +90 212 3387032 numaralı telefonundan edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

(*) Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler:

 • Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde en az bir dönem lisans öğrenimi görmüş ve geçer not ortalamasına sahip öğrenciler,
 • Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen ve geldikleri kurumun İngilizce yeterlik koşulu Koç Üniversitesi’nin koşulları ile eşdeğer veya daha yüksek olan öğrenciler.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Banka Hesap Bilgileri
Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır. Money order, cashier’s check, nakit para, veya başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Ödemesi bu şekilde yapılan başvurular eksik belgeli sayılır.

Banka Adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Banka Adresi: Rumelifeneri Yolu, Sarıyer – İstanbul 34450
Şube Adı: Koç Üniversitesi
Hesap Numarası: 428868
Swift code: YAPITRIS
IBAN No: TR63 0006 7010 0000 0000 428868

Lütfen belirtiniz:  Ödeme nedeni: Başvuru Ücreti, İsim, Soyisim, Pasaport Numarası.

TL’den farklı bir para biriminde ödeme yapmak isteyen adaylar ilgili banka hesap bilgilerini kullanabilirler.

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-24759567-8', 'auto'); ga('send', 'pageview');