Güneş Çağla OKAY

Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Görevlisi

Ofis: B16A
Telefon: 1602