Üniversitede yer alan her bölüm için hazırlanmış bir program vardır. Bu programda mezuniyete hak kazanmak için öğrencilerin tamamlamaları gereken toplam ders sayısı ve türü 8 yarıyıla göre belirlidir. Dersler ortak program, zorunlu alan, serbest seçmeli ve alan seçmeli olarak ayrılır. Bölümlere göre zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalar vardır ve kredileri 1-4 arasında değişir. Her bölüm için öngörülen program üniversite kataloğunda yer alır. Öğrencilerin sınıflarına göre alabilecekleri en az ders sayısı bu program ile belirlenir, bu da her yarıyıl için öğrencinin ders yükünü belirler. Öğrenciler ders seçimlerini bu programa göre hazırlar ve kayıt dönemleri akademik danışmanlarının onayı ile alacakları dersleri kesinleştirirler.