Öğrenciler başarılı olamayacaklarını anladıkları bir dersi, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Bu durumda tamamlayamadıkları toplam kredi sayısını bir sonraki yarıyılda telafi etmeleri gerekebilir.  ALIS. 100 ve UNIV. 101 derslerinden çekilme (withdrawal) olamaz. Öğrencinin çekildiği derslerin notu transkriptlerinde “W” notu ile belirtilir.

Dersten çekilme başvurusunda bulunabilmek Akademik Takvim‘de ilan edilen tarihe kadar KUSIS üzerinden dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçeyi yazabilmek için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → VIEW ALL → Enrollment Changes → Next → Withdraw from a Course → Next → COURSE CODE in “Comment” section. → SUBMIT

Dersten çekilme işlemi yapıldığında ücret iadesi yapılmamaktadır.

Fazla ders yükü (overload) alınan dönemlerde en fazla 3 ders bırakılabilir.

Dersten Çekilme (Withdrawal) Başvurusu Nasıl Yapılır? Videolu Anlatım