Zorunlu nedenlerden dolayı veya eğitimini başka bir eğitim kurumunda izlemek amacıyla bir öğrenci üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için KUSIS’te Üniversite Yönetim Kurulu’na hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Öğrencinin durumu değerlendirilerek karara bağlanır. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, izin süresinin sonunda başka bir karar gerekmeksizin eğitimine devam eder. Öğrenci, izinli bulunduğu sırada devam ettiği eğitim kurumundan aldığı derslerin kredilerini Koç Üniversitesi’nde izlediği programa aktarmak isterse öğrencisi olduğu fakültenin yönetim kuruluna başvurmak ve bu konuda onay almak zorundadır. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci eğitim-öğretim ücreti ödenmesi dâhil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır.