Bazı derslerin alınabilmesi için daha önce diğer bir temel dersi almış olmak gerekir. Bu yüzden katalogda bu dersler için önkoşul dersi belirtilmiştir. Bu, o dersi almak için öğrencinin önkoşul dersini almış ve geçerli bir not alarak (AU notu sayılmaz) başarıyla tamamlamış olması gerektiğini belirtir. Alınması gereken bir dersin önkoşulu alınmadığı ve bu dersin açılmadığı durumda, öğrencinin eğitimi uzayabileceğinden, önkoşul derslerini öncelikli olarak tamamlaması gerekir. Bir sonraki yılda açılacak dersler hakkında KUSIS ve fakülte sekreterliğinden bilgi alınabilir.