Bahar 2022 Dönemi Bilgilendirme

Şubat 21, 2022

Değerli Öğrencilerimiz,

14 Ocak 2022’de yapmış olduğumuz duyuruya istinaden Bahar 2022 dönemininin ilk iki haftasına çevrimiçi/uzaktan (‘online’) başlayacağız (Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. Sınıflar ile Hemşirelik Fakültesi 2., 3. ve 4. Sınıflar hariç). Bu karar ile sınıflardaki yoğunluğun yüksek olduğu ders ekleme/çıkartma (‘Add/Drop’) döneminde vaka sayılarının ve bulaş hızının sınırlandırılmasını hedefliyoruz.

Tüm sınıflarda yüz yüze sürdürülen derslerde öğrenci ve öğretim üyelerinin her zaman maske takması zorunludur. Öğretim için kullanılan tüm derslik ve laboratuvarlarda sadece temiz hava sirkülasyonu olacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Tüm sınıf pencereleri ve kapıları mümkün olduğunca açık bırakılmalıdır. Sınıflarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.

Derslerin Yüz Yüze ve Çevrimiçi Olarak Sunulması

Derslerin hangi yöntem ile sunulacağı KUSIS’te “Class Search” alanında “Instruction Mode” kısmında belirtilmektedir. Tamamen çevrimiçi verilecek az sayıda ders dışında tüm dersler yüz yüze ve eşzamanlı uzaktan da sunulacak olup, öğrencilerin daha sonra erişimleri açısından ayrıca kayıt altına alınmaya devam edecektir. Ders kayıtlarıyla ilgili bilgilendirme ders başlangıcında Zoom, Panopto ve Blackboard sistemleri ile ders çizelgelerinde ve sınıflarda yer alacak olup, ayrıca bu linkten de ulaşılabilmektedir.

Dersle ilgili olası ihtiyaçlar ile çevrimiçi derslere kampüs içerisinden katılacak öğrencilerin erişimleri açısından öğrencilerin elektronik cihazlarını (bilgisayar, tablet, telefon vb.) yanlarında bulundurmaları beklenmektedir. Yüz yüze dersler için destek gereken durumlarda öğretim üyesi ile iletişime geçilmelidir. Çevrimiçi sürdürülen dersler için ise öğrencinin elektronik cihazı bulunmadığı durumlarda uygun bilgisayar laboratuvarları kullanıma açık olacaktır.

Derslere yüz yüze veya çevrimiçi katılan tüm öğrencilerin, sunulan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden en yüksek faydayı sağlayabilmeleri açısından, oturumlara ilgili gün ve saatte ve etkin katılımları çeşitli öğrenme aktiviteleriyle önemle teşvik edilir. Ders kayıtlarının, öğrencilerin canlı oturumlara özel nedenlerle katılamamış olduğu sınırlı durumlar ile ileriye yönelik tekrar ve çalışma amacıyla paylaşıldığını hatırlatmak isteriz. Ders asistanları (TA’ler) derslere katılıp çevrimiçi öğrencilerle iletişimi canlı tutmaya destek verebilirler. Dersler dışında, ihtiyaç olduğu durumlarda, öğretim üyelerinin ofis saatleri, varsa dersin asistanı, ve ayrıca KOLT’dan da her zaman destek alınabileceğini hatırlatmak isteriz.
Ders Programları

Dersler, Pazartesi-Çarşamba veya Salı-Perşembe günlerinde toplamda 2×70 dakika olarak 08.30-18.40 saat aralığında 7 ayrı saat diliminde yapılacaktır. PS/ DS ve LAB uygulama dersleri ise hafta içi 19.00-20.10 saat dilimine veya Cuma gününe planlanacaktır. Her dersin arasında 20 dakika ara olacaktır.

İngilizce Dil Hazırlık dersleri ise %80 kampüste yüz yüze, %20 çevrimiçi yapılacak şekilde planlanmaktadır. Dersler 50 dakika, ders araları ise 10 dakika olarak düzenlenmiştir.

Sınavlar ve Diğer Değerlendirmeler

Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve diğer ilgili devlet otoriteleri ile kendi sağlık uzmanlarımızın aksi yönde bir tavsiyesi olmadığı sürece, sadece çevrimiçi olarak sunulacak dersler dahil, tüm derslerde ara sınav ve finallerin yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu durum, sınav değeri taşıyacak şekilde evde yapılan ödevler (take-home exam), grup çalışması, sunum, proje, rapor, analizler vb. uygulamaların yapılamayacağı anlamına gelmez. Dersin gerekleri doğrultusunda bu tür sınav uygulamalarına öğretim üyesi karar verebilir.

Değişim programı öğrencilerinin sınavlara uzaktan katılma durumlarını en geç 2 Şubat’a kadar Uluslararası Programlar Ofisi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Diğer tüm uzaktan sınava katılım taleplerinin sınav tarihi ve akademik takvimde yer alan Üniversite Yönetim Kurulu toplantı tarihleri dikkate alınarak dilekçe ile talep edilmesi gerekmektedir.

Notlandırma

2022 Bahar Dönemi itibariyle, dersler için harf notlandırmasına dönülecektir ve aksi belirtilmedikçe, öğrencilerin ‘S/U’ (Başarılı-Başarısız) notları alma seçeneği bulunmayacaktır.

Faydalı Linkler:

Akademik Takvim
IT Eğitim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Öğrenme ve Öğretme Ofisi  (KOLT)

Sağlıklı ve başarılı bir dönem dileklerimizle,

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü