Başvuru

a. Uygunluk

Hukuk Fakültesine not ortalamaları ile (GPA) kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapmak isteyen adayların yurt içinde herhangi bir Hukuk Fakültesine taban puanlarının yetmesinin yanı sıra aşağıdaki ilave şartları sağlamaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesine not ortalamaları ile (GPA) kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapmak isteyen adayların yurt içinde herhangi bir Tıp Fakültesine taban puanlarının yetmesinin yanı sıra aşağıdaki ilave şartları sağlamaları gerekmektedir.

b. İlave Şartlar

GPA ile Hukuk Fakültesine kurum içi yatay geçiş ilave şartları:

 • 3,30 genel not ortalamasına sahip olmak,
 • Hukuk Fakültesi 1. sınıf Hukuk zorunlu dersleri LAW 103, LAW 104, LAW 105 ve LAW 106’yı almış ve en az B notu ile geçmiş olmak.

GPA ile Hukuk Fakültesine kurum dışı yatay geçiş ilave şartı:

 • 3,50 genel not ortalamasına sahip olmak

GPA ile Tıp Fakültesine kurum içi yatay geçiş ilave şartları:

 • 3,70 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Tıp Fakültesi 1. Sınıf Tıp zorunlu derslerini almış ve en az aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde geçmiş olmak;

GPA ile Tıp Fakültesine kurum dışı yatay geçiş ilave şartları:

 • 3,50 genel not ortalamasına sahip olmak

Dış Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir:

 1. Genel Not Ortalaması ile Dış Yatay Geçiş
  Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, hukuk fakültesi dışındaki bölümler için genel not ortalamaları 2.40/4.00 (62,66/100) olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçişe başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.

  • Başvurulan programda yer bulunması
  • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
  • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
  • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

  Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Yatay Geçiş Yönergesi’nden erişebilirsiniz.

  Yatay Geçiş Yönergesi’ne Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.

 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

İç Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 1. Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Koç Üniversitesi öğrencileri kayıtlı oldukları bölümden farklı bölümlere iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir (hukuk faküktesi ilave şartları için ilgili bölüme bakınız.)
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan programlara yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündürAdayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Başvuru Tarihleri

2024 Bahar ve 2024 Güz için başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş:

Yurt içi : 17 Haziran 2024  – 19 Temmuz 2024 (Yalnızca 2024 Güz için)

Yurt dışı : 20 Mayıs 2024  – 19 Temmuz 2024 (Yalnızca 2024 Güz için)

 • Merkezi puanla iç yatay geçiş – Ek Madde-1 (kurum içi yalnızca Koç Üniversitesi öğrencileri)   :

2024 Bahar için: 22 Ocak 2024 – 26 Ocak 2024

2024 Güz için:  5 Ağustos 2024 – 16 Ağustos 2024

 • Genel not ortalamasıyla iç yatay geçiş (kurum içi yalnızca Koç Üniversitesi öğrencileri)

2024 Bahar için:  22 Ocak 2024 – 26 Ocak 2024

2024 Güz için: 02 Eylül 2024 – 06 Eylül 2024

 • Merkezi puanla dış yatay geçiş (Ek Madde-1):

2024 Bahar için: 08 Ocak 2024 – 12 Ocak 2024

2024 Güz için: 5 Ağustos 2024 – 16 Ağustos 2024

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2023-2024 akademik yılı eğitim ücretleri daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır. 2023-2024 akademik yılı ücretleri için tıklayınız.

Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, transfer öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (% 25, % 50 oranında) sunabilir. Burs talebinizi online başvuru yaptığınız alan üzerinde belirtilen “gerekli belgeler” alanında istenen“ niyet mektubuna“ ekleyebilirsiniz.

2023-2024 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

*Bilgi amaçlıdır.

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ (2) Y.DIŞI (2) Y.İÇİ (3) Y.DIŞI (3) Y.İÇİ (4) Y.DIŞI (4) Y.İÇİ (5) Y.DIŞI (5)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR. (İNGİLİZCE) 2 1 2 1 2 1 2 1
KOÇ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK PR. (İNGİLİZCE) 9 4 9 4  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA PR. (İNGİLİZCE) 9 4 9 4  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) 9 4 9 4  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (İNGİLİZCE) 9 4 9 4  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PR. 10 2 10 2  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR.  –  –  –  –  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. 15 7 15 7  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) 18 9 18 9  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT PR. (İNGİLİZCE)  –  –  –  –  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) 24 12 24 12  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PR. (İNGİLİZCE) 16 8 16 8  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 6 3 6 3  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 6 3 6 3  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 6 3 6 3  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 8 4 8 4  –  –  –  –
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 8 4 8 4  –  –  –  –
* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 16 öğrenci, Yurtdışından 8 öğrenci şeklindedir. 

Dış Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Öğrenci Belgesi
 • İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi (Kabul edilecek sınavların listesine ve detaylı açıklamaya İngilizce Yeterlilikbölümünden ulaşabilirsiniz),
 • Yurt içindeki veya K.K.T.C.’deki yükseköğretim kurumlarından başvuran T.C. uyruklu adaylar için, mevcut kurumuna yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgesi,
 • Varsa, yabancı uyruklu veya ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için, geçerlibir sınav sonuç/diploma belgesi,
 • Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan adayların diplomalarının noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edecekleri lise denklik belgesi,
 • Adayın kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan alacağı bir adet resmi transkript,
 • 4’lük veya 100’lük sistemden farklı olması durumunda ilgili notların 4’lük veya 100’lük sistem karşılıklarını içeren resmi belge,
 • Disiplin belgesi,
 • Varsa, lisans düzeyinde muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri,
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge,
 • Niyet mektubu
 • Varsa, lise ders notlarını gösteren mühürlü ve onaylı resmi döküm.

*2017 Güz ve sonraki dönemlerde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin, kayıt yaptırmış oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzlarında belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. İlgili YÖK kararına aşağıdaki link yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

Merkezi Yerleştirme Puanınız ile Dış Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

Genel not ortalamanızla Dış Yatay Geçiş (yurt dışı) başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

Genel not ortalamanızla Dış Yatay Geçiş (yurt içi) başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

* Yalnızca yurt içindeki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler için.

Hukuk Fakültesi Dış Yatay Geçiş Sonuçları

İç Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Bütün puanlarınızı gösteren ÖSYS sonuç belgesi

Merkezi Yerleştirme Puanınız ile İç Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

Genel Not Ortalamanız ile İç Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 – +90 212-338 10 51
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

 

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler (*) hariç tüm öğrencilerin Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları sağlaması gerekir:

 • TOEFL IBT: 80 WRT: 20
 • YDS/eYDS: 80
 • PTE:67
 • CAE / CPE: C

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

***Yukarıda listelenen uluslararası yabancı dil sınavlarına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Kayıt döneminde, yukarıda listelenmiş sınavlardan gerekli puanı alarak dil yeterliliğini belgelemeyen adaylar Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen KUEPE sınavına girebilir.

Sınavla ilgili en güncel ayrıntılar ve sınav tarihi bilgisi için İngilizce Hazırlık Okulu ile irtibata geçilmelidir:

Tel:  +90 212 338 70 32

E-posta: elc@ku.edu.tr

Web sitesi: http://elc.ku.edu.tr./tr

(*) Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler:

 • Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde en az bir dönem lisans öğrenimi görmüş ve geçer not ortalamasına sahip öğrenciler,
 • Ortaöğretimlerinin en az son üç yılını resmi dili İngilizce olan ülkelerde o ülke vatandaşlarının devam ettiği kurumlarda tamamlayanlar,
 • Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen ve geldikleri kurumun İngilizce yeterlik koşulu Koç Üniversitesi’nin koşulları ile eşdeğer veya daha yüksek olan öğrenciler.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Ancak hastaların yanında Türkçe konuşulmaktadır. Bu nedenle, anadili Türkçe olmayan veya hastalarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçesi olmayan öğrencilerin Tıp Fakültesinin ikinci yılına başlamadan önce Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesinde tanımlanan B1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmaları, ve dördüncü yılına (Klinik Yıl 1) başlamadan önce C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekir. Bu sertifika, bu öğrenci grubu için üçüncü yılı başarıyla tamamlamanın yanı sıra dördüncü yıla başlamak için bir ön koşuldur.