Uygunluk ve Başvuru

Dış Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir:

 1. Genel Not Ortalaması ile Dış Yatay Geçiş
  Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, genel not ortalamaları 2.40/4.00 (60/100) olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler.Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.

  • Başvurulan programda yer bulunması
  • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
  • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
  • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

  Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Yatay Geçiş Yönergesi’nden erişebilirsiniz.

  Yatay Geçiş Yönergesi’ne Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.

 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

İç Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 1. Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Koç Üniversitesi öğrencileri kayıtlı oldukları bölümden farklı bölümlere iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan programlara yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

2019 Güz için başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

YÖK’ün ek kontenjan kararı uyarınca genel not ortalamasıyla dış yatay geçiş 16 AĞUSTOS 2019 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

 • Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş 4 Mart 2019 – 16 Ağustos 2019,
 • Merkezi puanla iç yatay geçiş 1 Nisan 2019  19 Ağustos 2019,
 • Genel not ortalamasıyla iç yatay geçiş 1 Nisan 2019 – 19 Ağustos 2019,
 • Merkezi puanla dış yatay geçiş (Ek Madde-1) 1 Nisan 2019  15 Ağustos 2019.

 

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2019-2020 akademik yılı eğitim ücretleri için tıklayınız.

Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, transfer öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (% 25, % 50 oranında) sunabilir. Burs talebinizi online başvuru yaptığınız alan üzerinde belirtilen “gerekli belgeler” alanında istenen“ niyet mektubuna“ ekleyebilirsiniz.

2019-20 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

Aşağıdaki tablo 2019-2020 Akademik yılı kontenjanlarını göstermektedir:

2. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
3. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
Eğitim Süresi
Puan türü
Yurt İçi
Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce)
4
SAY
16
8
16
8
Kimya (İngilizce)
4
SAY
16
8
16
8
Matematik (İngilizce)
4
SAY
16
8
16
8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
4
SAY
20
10
20
10
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
4
SÖZ
16
8
16
8
Felsefe (İngilizce)
4
EA
16
8
16
8
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
4
DİL
16
8
16
8
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
4
SÖZ
24
12
24
12
Psikoloji (İngilizce)
4
EA
30
15
30
15
Sosyoloji (İngilizce)
4
EA
16
8
16
8
Tarih (İngilizce)
4
SÖZ
16
8
16
8
Hukuk Fakültesi (İngilizce)
4
EA
32
16
32
32
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)
4
EA
32
16
32
16
İşletme (İngilizce)
4
EA
40
20
40
20
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
EA
30
15
30
15
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
4
SAY
24
12
24
12
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
4
SAY
24
12
24
12
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
4
SAY
24
12
24
12
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)
4
SAY
16
8
16
8
Makine Mühendisliği (İngilizce)
4
SAY
24
12
24
12
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
4
SAY
16
8
16
8
Tıp Fakültesi *
6
SAY
16
8
16 8

* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 16 öğrenci, Yurtdışından 8 öğrenci şeklindedir.

Dış Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Varsa, lise ders notlarını gösteren mühürlü ve onaylı resmi döküm,
 • İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi (Kabul edilecek sınavların listesine ve detaylı açıklamaya İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz),
 • Yurt içindeki veya K.K.T.C.’deki yükseköğretim kurumlarından başvuran T.C. uyruklu adaylar için, mevcut kurumuna yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgesi,
 • Yabancı uyruklu veya ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için, geçerli bir sınav sonuç/diploma belgesi,
 • Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan adayların diplomalarının noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edecekleri lise denklik belgesi,
 • Adayın kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan alacağı bir adet resmi transkript,
 • 4’lük veya 100’lük sistemden farklı olması durumunda ilgili notların 4’lük veya 100’lük sistem karşılıklarını içeren resmi belge,
 • Disiplin belgesi,
 • Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri,
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge,
 • Niyet mektubu.

*2017 Güz ve sonraki dönemlerde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin, kayıt yaptırmış oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzlarında belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. İlgili YÖK kararına aşağıdaki link yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

İç Yatay Geçiş Online Başvuru

Başvurular 1 Nisan 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Online başvuru yaparken aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurmanız ve aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Bütün puanlarınızı gösteren ÖSYS sonuç belgesi

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 | +90 212-338 16 88
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler (*) hariç tüm öğrencilerin Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları sağlaması gerekir:

 • TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
 • TOEFL IBT: 80 WRT: 20
 • TOEFL CBT: 213
 • YDS: 80
 • PTE:60
 • CAE: C

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

Her kayıt döneminde, yukarıda listelenmiş sınavlardan gerekli puanı alamamış adaylar için Koç Üniversitesi’nde Kurumsal TOEFL Sınavı düzenlenir. Sınavın kesin tarihi, sınav ile ilgili ayrıntılar ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgi İngilizce Hazırlık Okulu’nun +90 212 338 70 32 numaralı telefonundan edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

(*) Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler:

 • Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde en az bir dönem lisans öğrenimi görmüş ve geçer not ortalamasına sahip öğrenciler,
 • Ortaöğretimlerinin en az son üç yılını resmi dili İngilizce olan ülkelerde o ülke vatandaşlarının devam ettiği kurumlarda tamamlayanlar,
 • Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen ve geldikleri kurumun İngilizce yeterlik koşulu Koç Üniversitesi’nin koşulları ile eşdeğer veya daha yüksek olan öğrenciler.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir