Uygunluk ve Başvuru

Dış Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir:

 1. Genel Not Ortalaması ile Dış Yatay Geçiş
  Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, genel not ortalamaları 2.40/4.00 olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler.Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.

  • Başvurulan programda yer bulunması
  • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
  • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
  • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

  Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Yatay Geçiş Yönergesi’nden erişebilirsiniz.

  Yatay Geçiş Yönergesi’ne Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.

 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

İç Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 1. Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Koç Üniversitesi öğrencileri kayıtlı oldukları bölümden farklı bölümlere iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan programlara yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

2019 Güz için başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş 4 Mart 2019 – 5 Temmuz 2019,
 • Merkezi puanla iç yatay geçiş 1 Nisan 2019 – 29 Ağustos 2019,
 • Genel not ortalamasıyla iç yatay geçiş 1 Nisan 2019 – 19 Ağustos 2019,
 • Merkezi puanla dış yatay geçiş (Ek Madde-1) 1 Nisan 2019  29 Ağustos 2019.

 

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2018-2019 akademik yılı eğitim ücreti Tıp Fakültesi için 105.500 TL, ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) dahil diğer tüm lisans programları için 76.500 TL’dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, transfer öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (% 25, % 50 oranında) sunabilir. Burs talebinizi online başvuru yaptığınız alan üzerinde belirtilen “gerekli belgeler” alanında istenen“ niyet mektubuna“ ekleyebilirsiniz.

2018-19 Akademik Yılı Kontenjanları

*Kontenjanlarla ilgili yeni bir duyuru yapılana kadar 2018-2019 rakamlarını dikkate alabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo 2018-2019 Akademik yılı kontenjanlarını göstermektedir:

2. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
3. Sınıf
Yatay Geçiş Kontenjanları
Eğitim Süresi
Puan türü
Yurt İçi
Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce)
4
MF-2
16
8
16
8
Kimya (İngilizce)
4
MF-2
16
8
16
8
Matematik (İngilizce)
4
MF-1
16
8
16
8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
4
MF-3
16
8
16
8
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
4
TS-1
16
8
16
8
Felsefe (İngilizce)
4
TM-3
16
8
16
8
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
4
DİL-1
15
8
16
8
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
4
TS-2
16
8
16
8
Psikoloji (İngilizce)
4
TM-3
14
9
15
8
Sosyoloji (İngilizce)
4
TM-3
15
8
16
8
Tarih (İngilizce)
4
TS-2
16
8
16
8
Hukuk Fakültesi (İngilizce)
4
TM-2
22
12
24
12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce)
4
TM-1
24
11
24
12
İşletme (İngilizce)
4
TM-1
30
12
32
15
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
4
TM-2
24
12
24
12
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
23
12
24
12
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
23
11
24
12
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
22
11
24
9
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
16
8
16
8
Makine Mühendisliği (İngilizce)
4
MF-4
24
10
24
11
Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik
4
YGS-2
16
8
16
8
Tıp Fakültesi *
6
MF-3
15
7
14 6

* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 16 öğrenci, Yurtdışından 8 öğrenci şeklindedir.

Dış Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Lise ders notlarını gösteren mühürlü ve onaylı resmi döküm,
 • İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi (Kabul edilecek sınavların listesine İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz),
 • Varsa, sınav sonuç belgesi ve/ya diploma notları (SAT, ACT, International Baccalaureate, vb.),
 • Geriye ödenmeyen 150 TL başvuru ücreti dekontu,
 • Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan adayların diplomalarının noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edecekleri lise denklik belgesi,
 • İki adet üniversite transkripti,
 • Disiplin belgesi,
 • Yurt içindeki üniversitelerden başvurular için ÖSYS sonuç belgesi,
 • Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri,
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge,
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten belge,
 • Niyet mektubu.

*Güz 2017 ve sonraki dönemlerde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırmış oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzlarında belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. İlgili YÖK kararına aşağıdaki link yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

İç Yatay Geçiş Online Başvuru

Başvurular 1 Nisan 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Online başvuru yaparken aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurmanız ve aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Bütün puanlarınızı gösteren ÖSYS sonuç belgesi

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 | +90 212-338 16 88
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler (*) hariç tüm öğrencilerin Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları sağlaması gerekir:

 • TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
 • TOEFL IBT: 80  WRT: 20
 • TOEFL CBT: 213
 • YDS: 80
 • CAE: C

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

Her kayıt döneminde, yukarıda listelenmiş sınavlardan gerekli puanı alamamış adaylar için Koç Üniversitesi’nde Kurumsal TOEFL Sınavı düzenlenir. Sınavın kesin tarihi, sınav ile ilgili ayrıntılar ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgi İngilizce Hazırlık Okulu’nun +90 212 338 70 32 numaralı telefonundan edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

(*) Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler:

 • Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde en az bir dönem lisans öğrenimi görmüş ve geçer not ortalamasına sahip öğrenciler,
 • Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen ve geldikleri kurumun İngilizce yeterlik koşulu Koç Üniversitesi’nin koşulları ile eşdeğer veya daha yüksek olan öğrenciler.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Banka Hesap Bilgileri
Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır. Money order, cashier’s check, nakit para, veya başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Ödemesi bu şekilde yapılan başvurular eksik belgeli sayılır.

Banka Adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Banka Adresi: Rumelifeneri Yolu, Sarıyer – İstanbul 34450
Şube Adı: Koç Üniversitesi
Hesap Numarası: 428868
Swift code: YAPITRIS
IBAN No: TR63 0006 7010 0000 0000 428868

Lütfen belirtiniz:  Ödeme nedeni: Başvuru Ücreti, İsim, Soyisim, Pasaport Numarası.

TL’den farklı bir para biriminde ödeme yapmak isteyen adaylar ilgili banka hesap bilgilerini kullanabilirler.