Uygunluk ve Başvuru

Dış Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir:

 1. Genel Not Ortalaması ile Dış Yatay Geçiş
  Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar, genel not ortalamaları 2.40/4.00 (60/100) olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvurabilirler.Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir.

  • Başvurulan programda yer bulunması
  • Adayın programın niteliğini geliştirecek katkıda bulunabilmesi
  • Adayın okumakta olduğu yüksek öğretim kurumundaki programın üstün nitelikli olması
  • Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte olması

  Üniversitemizde yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar hakkındaki detaylı bilgiye Yatay Geçiş Yönergesi’nden erişebilirsiniz.

  Yatay Geçiş Yönergesi’ne Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.

 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

İç Yatay Geçiş

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 1. Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Koç Üniversitesi öğrencileri kayıtlı oldukları bölümden farklı bölümlere iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.
 2. Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan programlara yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Başvuru Tarihleri

2020-2021 akademik yılı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş:

28 Mart 2020 -… (Yalnızca 2020 Güz için)

 • Merkezi puanla iç yatay geçiş:

2020 Bahar için: 01 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020,

2020 Güz için: 28 Mart 2020  19 Ağustos 2020.

 • Genel not ortalamasıyla iç yatay geçiş:

2020 Bahar için: 01 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020,

2020 Güz için: 28 Mart 2020 – 19 Ağustos 2020.

 • Merkezi puanla dış yatay geçiş (Ek Madde-1):

2020 Bahar için: 01Aralık 2019 – 10 Ocak 2020,

2020 Güz için: 28 Mart 2020  15 Ağustos 2020.

 

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2020-2021 akademik yılı eğitim ücretleri daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır. 2019-2020 akademik yılı ücretleri için tıklayınız.

Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, transfer öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (% 25, % 50 oranında) sunabilir. Burs talebinizi online başvuru yaptığınız alan üzerinde belirtilen “gerekli belgeler” alanında istenen“ niyet mektubuna“ ekleyebilirsiniz.

2020-2021 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Yatay Geçiş Kontenjanları

Yatay Geçiş Kontenjanları

Yatay Geçiş Kontenjanları

Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim Süresi

Puan türü

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
Fizik (İngilizce) 4 SAY 16 16 16 16 16 16
Kimya (İngilizce) 4 SAY 16 16 16 16 16 16
Matematik (İngilizce) 4 SAY 16 16 16 16 16 16
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 4 SAY 16 16 16 16 16 16
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) 4 SÖZ 16 16 16 16 16 16
Felsefe (İngilizce) 4 EA 16 16 16 16 16 16
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) 4 DİL 16 16 16 16 16 16
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) 4 SÖZ 24 24 24 24 24 24
Psikoloji (İngilizce) 4 EA 24 24 24 24 24 24
Sosyoloji (İngilizce) 4 EA 16 16 16 16 16 16
Tarih (İngilizce) 4 SÖZ 16 16 16 16 16 16
Hukuk Fakültesi (İngilizce) 4 EA 16 32 16 32 16 16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) 4 EA 32 32 32 32 32 32
İşletme (İngilizce) 4 EA 32 32 32 32 32 32
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 24 24 24 24 24 24
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 12 24 12 24 12 12
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 12 24 12 24 12 12
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 12 24 12 24 12 12
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 8 16 8 16 8 8
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 12 24 12 24 12 12
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik 4 SAY 16 16 16 16 16 16
Tıp Fakültesi * 6 SAY 12 24 12 24 12 12

* Tıp Fakültesi için 4. ve 5. Sınıflarda da kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı mevcuttur ve bu kontenjanlar her sınıf için Yurtiçinden 24 öğrenci, Yurtdışından 12 öğrenci şeklindedir.

Dış Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Varsa, lise ders notlarını gösteren mühürlü ve onaylı resmi döküm,
 • İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesi (Kabul edilecek sınavların listesine ve detaylı açıklamaya İngilizce Yeterlilikbölümünden ulaşabilirsiniz),
 • Yurt içindeki veya K.K.T.C.’deki yükseköğretim kurumlarından başvuran T.C. uyruklu adaylar için, mevcut kurumuna yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS sonuç belgesi,
 • Yabancı uyruklu veya ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için, geçerlibir sınav sonuç/diploma belgesi,
 • Lise diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan adayların diplomalarının noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edecekleri lise denklik belgesi,
 • Adayın kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan alacağı bir adet resmi transkript,
 • 4’lük veya 100’lük sistemden farklı olması durumunda ilgili notların 4’lük veya 100’lük sistem karşılıklarını içeren resmi belge,
 • Disiplin belgesi,
 • Muaf olunan derslerin sınav sonuç belgeleri,
 • Tamamlanmış derslerin içeriğini açıklayan belge,
 • Niyet mektubu.

*2017 Güz ve sonraki dönemlerde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin, kayıt yaptırmış oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzlarında belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmaları beklenmektedir. İlgili YÖK kararına aşağıdaki link yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

İç Yatay Geçiş Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Bütün puanlarınızı gösteren ÖSYS sonuç belgesi

Başvuru yapmak için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 | +90 212-338 16 88
Faks: +90 212-338 12 88 | e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler (*) hariç tüm öğrencilerin Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları sağlaması gerekir:

 • TOEFL IBT: 80 WRT: 20
 • YDS/eYDS: 80
 • PTE:67
 • CAE: C

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

Yukarıda listelenen uluslararası yabancı dil sınavlarına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Kayıt döneminde, yukarıda listelenmiş sınavlardan gerekli puanı alarak dil yeterliliğini belgelemeyen adaylar Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen KUEPE sınavına girebilir. Sınavın kesin tarihi, sınav ile ilgili ayrıntılar ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgiyi İngilizce Hazırlık Okulu’nun +90 212 338 70 32 numaralı telefonundan veya elcadmin@ku.edu.tr adresinden edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

(*) Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlilik koşullarından muaf olan öğrenciler:

 • Resmi dili İngilizce olan ülkelerin üniversitelerinde en az bir dönem lisans öğrenimi görmüş ve geçer not ortalamasına sahip öğrenciler,
 • Ortaöğretimlerinin en az son üç yılını resmi dili İngilizce olan ülkelerde o ülke vatandaşlarının devam ettiği kurumlarda tamamlayanlar,
 • Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen ve geldikleri kurumun İngilizce yeterlik koşulu Koç Üniversitesi’nin koşulları ile eşdeğer veya daha yüksek olan öğrenciler.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir