Denklik nedir?

Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından alınmış olan karne, transkript,
öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen
öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına
eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemidir. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Denklik Belgesi almak için nereye başvurmam gerekiyor?

Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim
müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara
yapılır. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Yabancı uyruklular için geçerli ikamet ya da öğrenim vizesi olmak zorunda mı?

Evet. (MEB. TTKB. 2236435 sayılı ve 28/08/2013 tarihli yazısı)

Denklik işlemi için istenen belgeler nedir?

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi alacaklar İçin Başvuru Formu’na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir. (Denklik Formu için Ek-1)

 1. a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.
 2. b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.
 3. c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma (“Apostille” onaylı diploma aslı) veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.
 4. d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.
 5. e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış
  Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

*Kurumumuzda İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Romence uzmanları bulunduğundan bu dillerdeki belgelerin tercümeleri istenmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geliyorum. Denklik Belgesi almam gerekiyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin,
düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara
kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek
sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel
yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Eğitimimi internet üzerinden veya uzaktan eğitim sistemiyle tamamladım. Denklik alabilir miyim?

Elektronik ortamda/uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgelerle ilgili
denklik işlemi yapılmaz. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Eğitim aldığım ülkede / kurumda sınıf atlatıldım bir üst seviye sınıf veya kuruma devam etme hakkı kazandım. Denklik işlemi için bir sakınca doğurur mu?

Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı
kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur. (Millî
Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

**Denklik işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr adresli internet sitesindeki “Denklik İşlemleri Kılavuzu 2011” esas alınarak yapılmaktadır.

Denklik Belgesi almak için nasıl bir yol izlemem gerekir?

1) Denklik Belgesi başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz tamamlanır.

2) https://edenklik.meb.gov.tr/# web sayfası üzerinden belgelerinizi yükleyerek randevunuzu alabilirsiniz.

3) E-Denklik başvurunuzu yaptıktan sonra size verilen randevu gününe evraklarınızın asılları ve fotokopileriyle birlikte (şeffaf kapaklı) özel bir dosya içerisine konulurak hazır hale getirilir.

4) Randevu gününüzde belgeleriniz ile birlikte randevu merkezine gidilir.

5) Başvurular, Denklik Belgesi talebinde bulunan kişinin bizzat kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesine (Büro 1) yapılır. Dosyalar incelendikten sonra (şeffaf kapaklı) özel dosyasıyla birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere “Evrak Kayıt” birimine teslim edilir.

 • İlgili uzmanlar tarafından yapılan gerekli incelemeler sonunda uygun görülenlerin denklikleri hazırlanır.
 • Başvuru aşamasında teslim edilen evrakların asılları Büro 2 görevlilerince “Değerlendirildi” kaşesi basıldıktan sonra Denklik Belgesi ile birlikte (şeffaf kapaklı) özel dosya içerisinde başvuru sahibine ya da yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

Denklik Belgesi nasıl teyid edilir?

Denklik Belgeleri, “evraksorgu.meb.gov.tr” internet adresinden aşağıdaki işlem basamakları yapılarak teyid edilebilir.

 • Güvenlik kodunu giriniz.
 • Evrakın sayısını giriniz. (Denklik Belgesi’nin üst kısmında bulunan ‘Sayı’ başlığındaki en son 7 haneli rakam)
 • Evrak kodunu giriniz. (Denklik Belgesi’nin alt kısmında bulunur)
 • Gönder butonunu tıklayınız.