9.02.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. Maddesi, öğrenciler ile ilgili disiplin süreçlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Bugüne kadar kullanılmış olan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ise, 11.03.2023 tarihi itibariyle tamamıyla yürürlükten kaldırılmış olup; artık bir uygulama alanı bulunmamaktadır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.