2020 Güz Notlandırma Sistemi

Eylül 23, 2020

Değerli Öğrencilerimiz ve Akademik Çalışanlarımız,

Lisans ve lisansüstü dersler için mevcut durumda notun sayısal karşılığının ortalamaya etki ettiği durumlarda (“A”, “A-“, “B” gibi), Güz 2020 dönemi ile sınırlı olmak üzere, öğrencilere aşağıdaki notlandırma seçeneklerinin sunulması oybirliğiyle kabul edilmiştir:

 

 • Lisans dersleri ile İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dersleri için nihai harf notu belirlendikten sonra, öğrencilere verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile ilerlenir:
  • Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,
  • Nihai harf notunun “D” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt edilir,
  • Nihai harf notunun “F” olduğu durumlarda,
   • Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınıyorsa notlar “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
   • Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
    • Daha önceki not “F” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski “F” notu ortalamadan çıkarılır, yeni “F” notu ortalamaya dahil olur.
    • Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir.
    • Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni “F” notu ortalamaya dahil edilmez.

 

 • İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü derslerin nihai harf notu belirlendikten sonra, öğrencilere verilecek süre içerisinde, dersin notuna göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan ile ilerlenir:
  • Hiçbir ek düzenlemeye gerek olmaksızın nihai harf notu olarak sisteme kayıt edilir,
  • Nihai harf notunun “C” ve üzeri olduğu durumlarda, öğrencinin isteğine göre “S” olarak sisteme kayıt edilir,
  • İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans dışındaki lisansüstü öğrencileri için nihai harf notunun “C-“ ve altı olduğu durumlarda,
   • Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınıyorsa “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
   • Ders Güz 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
    • Daha önceki not “C-“ ve altında ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde en yüksek notuyla ortalamaya dahil olur.
    • Daha önceki not “U” ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilir.
    • Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni not ortalamaya dahil edilmez.

 

 

Lisans ve lisansüstü tüm dersleri kapsayacak şekilde,

 

 • Ortalamaya etki eden (“A”, “A-“, “B” gibi) harf notları ile ilerlemeyi seçen öğrenciler için mevcut durumda olduğu gibi not ortalamaları notun sayısal karşılığına göre etkilenmeye devam edecektir.
 • “S” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olacak, gerekli ders yükümlülükleri karşılanmış olacak ancak alınan not ortalamaya etki etmeyecektir.
 • “U” olarak sisteme girilmesi talep edilen derslerden kredi kazanımı olmayacak, gerekli ders yükümlülükleri karşılanmamış olacak ve alınan not ortalamaya etki etmeyecektir.

 

Değişim programında alınmış transfer edilecek dersler için, Güz 2020 dönemi ile sınırlı kalmak üzere, ders bazında öğrencinin tercihine göre yukarıdaki durumlara uygun şekilde ilerlenecektir.