Çeşitliliğe olan güçlü inancı ile Koç Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci başvurularını kabul etmektedir.

Genel Koşullar

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar:

 • yabancı uyruklu olanlar,
 • doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)Not: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre  “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin veya bu durumdaki çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup; 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar yurt dışından öğrenci statüsünde başvurabilir.

Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar:

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • K.K.T.C.uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular yurt dışından öğrenci statüsünde başvuramaz.

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2023-2024 akademik yılı eğitim ücretleri için tıklayınız.

Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.

Her akademik yıl, uluslararası öğrenci lisans düzeyi başvurularını değerlendiren komite, adaylara akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi (%25,% 50,%75) veya tam öğrenim bursu (% 100) sunabilir.

Ülkelere özel sunulan burslar için https://international.ku.edu.tr/ sayfasını ziyaret ediniz.

Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Sınav sonuç veya diploma belgesi: Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşabilirsiniz,
 • Adayın amaç ve hedeflerini anlatan, ayrıca başvurulan üniversite ve bölümün niye tercih ettiğini, gelecekle ilgili ne yapmak istediğini ifade eden amaç mektubu,
 • En az 2 adet referans mektubu,
 • Varsa, Lise diploması fotokopisi  (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir), daha detaylı bilgiye noter tasdiki bölümünden ulaşabilirsiniz,
 • Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
 • Üniversite tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik belgesi . Kabul edilecek sınavların listesine İngilizce Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Hukuk ve Hemşirelik programlarına başvuran adaylar için üniversite tarafından kabul edilen Türkçe yeterlilik belge fotokopisi. Kabul edilecek sınavların listesine Türkçe Yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Geri ödemesiz başvuru ücreti: Koç Üniversitesi, Güz 2023 dönemi için ‘Normal’ ve ‘Geç’ başvuru dönemlerinde yapılan uluslararası lisans başvurularında 250 Türk Lirası (TL) ücret almaktadır.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

 • Belgelerinizde eksiklik olması durumunda ilgili alana eksiklik sebebini belirten bir dilekçe yükleyebilirsiniz.

Başvuru Tarihi

2023-2024 Akademik Yılı online başvuruları  (TIP Fakültesi Hariç) 1 Ocak 2023 – 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, 01 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular geç başvuru olarak değerlendirilecektir. Geç başvurular 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir.

**Geç başvuru döneminde başvurunun kabul veya burs kararı açısından herhangi bir dezavantajı bulunmamaktadır, ancak 31 Ağustos 2023 tarihinden sonra kabul mektubu alıp kabul etmeniz durumunda yurt başvurusunda bulunmanız mümkün olmayacaktır.

Tıp Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı online başvuru dönemi 01 Mayıs 2023 – 01 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacaktır.

*Sonuçlar, başvuruyu izleyen 4-6 hafta içerisinde adaylara bildirilecektir.

Türkiye’ye girmek için öğrenci vizesi almanız gerekiyorsa, bu sürecin, ilgili Türk konsolosluğu veya elçiliği onayının alınması gerekliliği nedeniyle 3 ay kadar sürebileceğini ve bu nedenle Güz dönemi kayıt tarihlerini kaçırabileceğinizi hatırlatırız. Vize yükümlülükleriyle ilgili olarak International Community Services Office (ICO) – Entry to Türkiye rehberini incelemenizi öneririz.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar

Yapılacak başvurular bütün yönleriyle değerlendirilecek olsa da, adaylardan aşağıdaki linkte bir listesi verilen kabul edilen sınav veya diplomaların en az birinden asgari puanı ya da notu almış olmaları beklenmektedir. Başvuru zamanında iki yıldan eski sınav sonuçları geçerli olmaz. Lise diploması niteliğindeki belgelerin ise geçerlilik süresi sınırlaması yoktur.

SINAV VE DİPLOMA LİSTESİ

Kontenjanlar

2023-2024 akademik yılı kontenjanları*

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Kontenjanlar
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK  (İNGİLİZCE) 5
KİMYA  (İNGİLİZCE) 5
MATEMATİK  (İNGİLİZCE) 10
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK  (İNGİLİZCE) 20
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK 15
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK 15
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMİ  (İNGİLİZCE) 30
İŞLETME  (İNGİLİZCE) 50
ULUSLARARASI İLİŞKİLER  (İNGİLİZCE) 30
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ  (İNGİLİZCE) 5
FELSEFE  (İNGİLİZCE) 5
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT  (İNGİLİZCE) 10
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR  (İNGİLİZCE) 30
PSİKOLOJİ  (İNGİLİZCE) 45
SOSYOLOJİ  (İNGİLİZCE) 10
TARİH  (İNGİLİZCE) 10
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  (İNGİLİZCE) 40
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  (İNGİLİZCE) 40
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  (İNGİLİZCE) 40
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ  (İNGİLİZCE) 20
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  (İNGİLİZCE) 40
TIP FAKÜLTESİ
TIP  (İNGİLİZCE) 25

*04/07/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereğince ve ‘Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’ uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma hakkı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Hukuk ve Tıp alanlarındaki kontenjanın %10’una bu kapsamdaki öğrencilerin yerleştirmesi yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular özel bir komite tarafından değerlendirilecektir. Gerektiği durumlarda adayla online başvuru sistemi üzerinden bir görüşme yapılabilir.

Kabul Alan Adaylar

Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya karar veren adaylar, bu kararlarını Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne kendilerine sonradan bildirilecek tarihe kadar iletmek zorundadırlar.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Milli Eğitim Bakanlığının resmi lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi. (kayıt sırasında Üniversitemiz tarafından fotokopisi çekilerek geri verilecektir.) Lise eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için diploma aslının yanı sıra lise denklik belgesi,
 • Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • Nüfus Cüzdanı aslı (kayıt sırasında Üniversitemiz tarafından fotokopisi çekilerek geri verilecektir),
 • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış üç adet biyometrik fotoğraf (Yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerden üç adet ilave fotoğraf istenecektir),
 • Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin mutlaka Hepatit-B aşısı olması gerekmektedir. Hepatit-B aşısı laboratuvar incelemeleri ile başlayan üç aşı ve son laboratuvar incelemesi ile sonlanan bir süreçtir. Bu nedenle 16 Eylül 2019 tarihinde başlayan Akademik Yılın ilk haftasında Hepatit-B aşısının ilk laboratuvar incelemesi ile birinci aşının yapılmış olduğuna ilişkin kaydınızı ve daha sonra aşı dizinizi tamamladığınıza dair belgelerinizi Hemşirelik Fakültesi Direktörlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir
 • Dönemlik eğitim-öğretim ücretinin yatırılmış veya taksitlendirme işleminin yapılmış olduğuna dair belge. (Şehit bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin şehadet belgesinin aslını, Koç Holding çalışan indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin de ebeveynlerinin işyerinden alınmış onaylı belgeyi kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir),
 • Yurt başvurusu yapacak öğrenciler için herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak akciğer film raporu,
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı (Eğer başvuru zamanında gönderilmediyse),
 • Hukuk ve Hemşirelik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlilik sınavı sonucunun aslı (Eğer başvuru zamanında gönderilmediyse),

Not: Üniversitemize kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin ülkeleri özelinde vize gereklilikleri için ilgili sayfayı ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Önemli Notlar

Online Başvuru Formu Destek 

Online başvuru formunu doldururken bir sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki iletişim bilgileri ile bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

E-mail:study@ku.edu.tr

İngilizce Yeterlilik
Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğu için dil yeterliliğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarından belirtilen düzeylerde sonuç alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar.

İngilizce yeterliliğine sahip olduğunuzu belgelendirmenizin yanı sıra başvuruda kabul edilen sınav ve diplomalardan en az birinin gerekli puan ya da notunu karşılıyor olmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarını ve gereken asgari puanları görebilirsiniz.

Üniversite, İngilizce dil yeterliliğini ölçmek üzere İngilizce Hazırlık Okulu tarafından verilen KUEPE’yi geçerli sayar. Lisans programına başlamak için KUEPE’den en az 60 puan almak gerekir.

En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce yeterlilik sınavlarından muaftırlar.

Dışarıdan Alınan Sınavlar
Yabancı uyruklu öğrenciler dışarıdan alınan sınavlardan aşağıdaki asgari puanı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) den muaf olurlar.

TOEFL IBT: 80  WRT:20

YDS/eYDS: 80

PTE: 67

CAE/CPE: C

Yukarıda listelenen uluslararası yabancı dil sınavlarına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.

Türkçe Yeterlilik

Hukuk ve Hemşirelik Programlarında öğrenciler Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Ancak hastaların yanında Türkçe konuşulmaktadır. Bu nedenle, anadili Türkçe olmayan veya hastalarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilgisi olmayan öğrencilerin Tıp Fakültesinin ikinci yılına başlamadan önce Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesinde tanımlanan B1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmaları, ve dördüncü yılına (Klinik Yıl 1) başlamadan önce C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekir. Bu sertifika, bu öğrenci grubu için üçüncü yılı başarıyla tamamlamanın yanı sıra dördüncü yıla başlamak için bir ön koşuldur.

Noter Tasdiki
Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde, noterler tarafından yapılan tasdik, onay işlemidir. Türkçe veya İngilizce olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne sunulmalıdır.