Özel Öğrenci (Derece/Diploma Verilmeyen Öğrenci) Başvurusu

Koç Üniversitesi geniş kapsamlı sunduğu ders seçenekleri ile öğrencilerin ilgi alanlarını derinleştirmelerine, diğer derece programlarının gereklerini tamamlamalarına ya da ufuklarını genişletmelerine imkan verir.

Koç Üniversitesi’nden özel öğrenci statüsünde

 • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak,
 • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü

 • Koç Üniversitesi, derece için aday olamayacaklarını bilerek belirli dersleri almak isteyen sınırlı sayıda özel öğrenci kabul eder. Başvurular Üniversite Akademik Kurullarında incelenir. Ücret katılınan her ders için ayrı belirlenir. Öğrencilere istedikleri takdirde aldıkları dersleri, derslerin kredilerini ve notlarını gösteren döküm (transkript) verilir.
 • Özel öğrenci olarak kabul edilmek Koç Üniversite’nin herhangi bir derece programına kabul olarak değerlendirilmemelidir.
 • Her özel öğrencinin (derece/diploma verilmeyen öğrenci) ilgili Fakülte veya Enstitü’nün geçerli kurallarına uygun şekilde akademik kayıtları tutulmakta ve not verilmektedir. Özel öğrenci olarak alınan kredi ve notlar, öğrencinin isteği üzerine, diğer kurumlara verilebilir.
 • Koç Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde bulunmak tekrar özel öğrenci başvurusunda bulunulduğunda kabul edilme ayrıcalığı vermez. Koç Üniversitesi daha önce özel öğrenci olarak kabul görmüş bir öğrencinin tekrar başvurması durumunda çeşitli nedenlere dayanarak öğrenciyi kabul etmeyebilir.
 • Uygunluk şartları, başvuru süreci veya ders detayları ile ilgili sorularınızı Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nün aşağıdaki iletişim adresine yöneltebilir veya verilen telefon numarasını arayabilirsiniz. Adres bilgilerine iletişim bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz.

** Lisans veya Lisansüstü öğrenciler toplamda en fazla iki dönem özel öğrencilik statüsünden yararlanabilirler.

Kredi Transferi

Başka bir üniversitede özel öğrenci statüsünde eğitim görmekte olan bir öğrenci Koç Üniversitesi’ndeki bir programa yatay geçiş yapmak istediğinde, kabul edildiği takdirde, yeni programa kredilerini otomatik olarak transfer edemez. Sadece kayıtlı olduğu önceki eğitim kurumundan aldığı transkriptinde yer alan, bu kurum tarafından kabul edilen kredilerini transfer edebilir.

İlgili YÖK kuralı:
MADDE 25 –

(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

Son Başvuru Tarihi

2024 yılı için online başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

2024 Bahar için : 08 – 12 Ocak 2024,

2024 Yaz için : 03-07 Haziran 2024,

2024 Güz için : 19 Ağustos- 23 Ağustos 2024.

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2023-2024 akademik yılı eğitim ücreti Tıp Fakültesi için 716.oo0 TL, ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) dahil diğer tüm lisans programları için 520.000 TL’dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir.  Öğrenci aldığı her bir ders için, yıllık ücretin onda birine karşılık gelen ücreti öder.

Online Başvuru

Online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecektir:

 • Mühürlü ve onaylı, alınmış olan dersleri, derslerin kredilerini ve notlarını gösteren resmi döküm (transkript),
 • İngilizce Yeterlilik Sınavı fotokopisi (TOEFL, YDS vb.). Kabul edilecek sınav ve asgari puan bilgilerine İngilizce yeterlilik bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Lise diploma fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi fotokopisi.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

 • Avrupa Birliği vatandaşı olan ERASMUS öğrencileri turist vizesi, AB vatandaşı olmayanlar ise öğrenci vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapmak durumundadırlar. Aksi halde ikamet tezkeresi almaları mümkün olamayacağından ülkelerine geri dönmeleri gerekecektir.
 • Kayıt sırasında, kimliğinizin aslının fotokopisi çekilecek ve kimliğiniz size geri verilecektir.
 • Kayıt sırasında, öğrenci dosyanızda bulundurulmak üzere sizden 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf istenecektir.

2024 Yaz dönemi lisans ders listesi için tıklayınız.

2024 Yaz dönemi yüksek lisans ders listesi için tıklayınız

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Önemli Notlar

İletişim Bilgileri

Telefon: +90 212-338 16 08 / +90 212- 338 10 51
Faks: +90 212-338 12 88            e-posta: registrar@ku.edu.tr

Adres: Koç Üniversitesi
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Rumeli Feneri Yolu
Sarıyer, İstanbul, 34450

 

İngilizce Yeterlilik

Aşağıdaki Koç Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarını ve gereken asgari puanları görebilirsiniz:

TOEFL PBT: 550   TWE: 4

TOEFL IBT: 80  WRT:20

TOEFL CBT:213

YDS/eYDS: 80

PTE: 67

CAE/CPE: C

Yukarıda listelenen uluslararası yabancı dil sınavlarına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

TOEFL sınavı sonuçları Koç Universitesi’nin 0163 numarasına postalanmalıdır.

Daha fazla bilgiye  İngilizce Hazırlık Okulu’nun web sayfasından http://elc.ku.edu.tr./tr  erişebilirsiniz.