PDF olarak yüklenecek belgeler

  • Biyometrik fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport (T.C. uyruklu olmayanlar için)
  • Lisans ve Yüksek Lisans (Doktora öğrencileri için) diplomaları veya e-Devlet mezun belgeleri
  • Transkript
  • Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı üniversitelerden mezun olan T.C. uyruklu öğrenciler için)
  • Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)