Akademisyen & İdari Personel

Bir derse asistan öğrenci (TA) ekleme
Öğrencilerin uygun olduğu zaman aralıklarını kontrol etme
Grade roster kullanarak not girme
Sisteme ders müfredatı (syllabus) ekleme
Öğrencilere Onay Verme
Sınıf Rezervasyonu Yapma
‘Service Indicator’ları Kaldırma
Fotoğraflı Sınıf Listesi Alma
'Post' Edilmiş Harf Notunu/Notlarını Değiştirme
Öğrencinin %20 lik Dilim Kontrolü
Research Center Nasıl Yapılır Videoları
Videolara ulaşmak için tıklayınız.
Dönem sonu değerlendirme anketi ilerlemesini Mobil Uygulama üzerinden takip etme
Bir derse asistan öğrenci (TA) ekleme dokümantasyon
Öğrencilerin uygun olduğu zaman aralıklarını kontrol etme dokümantasyon
Grade roster kullanarak not girme dokümantasyon
Sisteme ders müfredatı ekleme dokümantasyon
Öğrencilere Onay Verme dokümantasyon
Sınıf Rezervasyonu Yapma dokümantasyon
‘Service Indicator’ları Kaldırma dokümantasyon
Fotoğraflı Sınıf Listesi Alma dokümantasyon
'Post' Edilmiş Harf Notlarını Değiştirme doküman
Öğrencinin %20 lik Dilim Kontrolü Dokümantasyon

Öğrenci

 

CPAP’a kaydolma
Öğrenci belgesi talep etme
Transkript talep etme
Ders müfredatına (syllabus) nasıl erişilir?
Ders Onayı İsteme
Dersi bırakmadan şube değiştirme
Diploma ve mezuniyet belgesi başvurusu yapma
Akademik durum raporu
Dilekçe Yazma
Sınav takvimini görüntüleme
Harf notlarını, dönemlik (SPA) ve genel not ortalamasını (GPA) görüntüleme
Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarına Başvuru
Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarından Ayrılma
Dönem Sonu Ders Değerlendirme Anketini Mobil Uygulama Üzerinden Yapma
Research Center Nasıl Yapılır Videoları
Videolara ulaşmak için tıklayınız.
Dersten Çekilme (Withdrawal)
Yeni Gelen Öğrenci Ders Seçme Rehberi
Yeni Gelen Öğrenci Ders Seçme Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.
Öğrenci %20 lik Dilim Bilgisi
CPAP’a kaydolma dokümantasyon
Öğrenci belgesi talep etme dokümantasyon
Transkript talep etme dokümantasyon
Ders müfredatına (syllabus) nasıl erişilir dokü.
Ders Onayı İsteme dokümantasyon
Dersi bırakmadan şube değiştirme dokümantasyon
Diploma, Mezuniyet belgesi başvurusu yapma dokü.
Akademik durum raporu dokümantasyon
Dilekçe Yazma dokümantasyon
Sınav takvimini görüntüleme dokümantasyon
Harf notlarını, dönemlik (SPA) ve genel not ortalamasını (GPA) görüntüleme dokümantasyon
Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarına Başvuru dokümantasyon
Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarından Ayrılma dokümantasyon
Dönem Sonu Ders Değerlendirme Anketini Mobil Uygulama Üzerinden Yapma dokümantasyon
Research Center Nasıl Yapılır Videoları dokümantasyon
Dersten Çekilme (Withdrawal) dokümantasyon
Yeni Gelen Öğrenci Ders Seçme Rehberi doküman
Öğrenci %20 lik Dilim Bilgisi Dökümantasyon