Akademisyen & İdari Personel

Bir derse asistan öğrenci (TA) ekleme

Öğrencilerin uygun olduğu zaman aralıklarını kontrol etme

Grade roster kullanarak not girme

Sisteme ders müfredatı (syllabus) ekleme

Öğrencilere Onay Verme

Sınıf Rezervasyonu Yapma

‘Service Indicator’ları Kaldırma

Fotoğraflı Sınıf Listesi Alma

Dönem sonu değerlendirme anketi ilerlemesini Mobil Uygulama üzerinden takip etme

Research Center Nasıl Yapılır Videoları

Videolara ulaşmak için tıklayınız.

'Post' Edilmiş Harf Notlarını Değiştirme

Öğrenci

CPAP’a kaydolma

Öğrenci belgesi talep etme

Transkript talep etme

Ders müfredatına (syllabus) nasıl erişilir?

Ders Onayı İsteme

Dersi bırakmadan şube değiştirme

Diploma ve mezuniyet belgesi başvurusu yapma

Akademik durum raporu

Dilekçe Yazma

Sınav takvimini görüntüleme

Harf notlarını, dönemlik (SPA) ve genel not ortalamasını (GPA) görüntüleme

Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarına Başvuru

Çift Anadal/Yandal/Uzmanlaşma Programlarından Ayrılma

Dönem Sonu Ders Değerlendirme Anketini Mobil Uygulama Üzerinden Yapma

Research Center Nasıl Yapılır Videoları

Videolara ulaşmak için tıklayınız.

Yeni Gelen Öğrenci Ders Seçme Rehberi

Yeni Gelen Öğrenci Ders Seçme Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Dersten Çekilme (Withdrawal)