Güz 2022 Dönemi BilgilendirmeSevgili Öğrencilerimiz,

2022 Güz yarıyılında dersler ve ders planlaması ile ilgili genel kurallar hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ders Programları ve Kayıtlar

Güz 2022 için birincil öğretim yöntemi, tüm İngilizce Hazırlık Sınıfı (ELC) dersleri dahil olmak üzere yüz yüzedir. Ancak, yalnızca çevrimiçi olarak sınırlı sayıda ders de sunulacaktır. Her dersin öğretim yöntemi KUSIS’te mevcuttur. Tüm dersler KUSIS’te ilan edilen gün ve saatlerde eşzamanlı olarak verilecektir.

Derslere Katılım ve Devam Durumu

Tüm derslere yüz yüze katılım önemle tavsiye edilir. Öğretim üyeleri, devam ve katılımın notlandırılıp notlandırılmayacağını ve notlandırma olacaksa ne şekilde yapılacağını belirleyecektir. Bu beklentiler ders izlencesinde net bir şekilde açıklanacaktır. Ancak, oturumların tamamına veya bir kısmına uzaktan katılması gereken öğrenciler bulunabilir. Bu tür durumlar aşağıda özetlenmiştir:

Uzun süreli devamsızlık: Güz döneminde sağlık, özel durumlar vb. nedenlerle 3 haftadan fazla art arda derslere yüz yüze katılamayacak öğrencilerin en kısa sürede, mümkünse dönem başlamadan önce, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan online katılım için onay almaları gerekmektedir. Bu onaylar öğretim üyelerine KUSIS üzerinden bireysel olarak bildirilecektir.

Uzaktan katılması gereken gelen değişim öğrencileri veya diğer öğrenci grupları (UNIC vb.), Uluslararası Programlar Ofisinden önceden onay almalıdır. Üniversitemizi çeşitli platformlarda temsil eden ve derslere yüz yüze gelemeyecek olan sporcu veya öğrencilerimizin de Öğrenci Dekanlığından önceden izin almaları gerekmektedir.

Kısa süreli devamsızlık: Diğer tüm kısa süreli mazeretler, derse devam ve katılım kriterlerine göre öğretim üyesi tarafından değerlendirilir ve onaylanır.

Ders programlarında derse katılım ve devam kuralları yer alacak ve bu bilgiler dönem başında öğrencilerle paylaşılacaktır. Yüz yüze katılımın ve/veya devam kurallarının dersin notlu bir bileşeni olup olmadığı açıkça belirtilecektir. Benzer şekilde, uzun ve kısa vadeli çevrimiçi katılım onayları alan öğrenciler için kurallar ve düzenlemeler de açıkça belirtilecektir.

Öğrenciler ders oturumlarına katılımlarını Blackboard aracılığıyla gönderebilirler. Bu nedenle kendi elektronik cihazlarını getirmeleri önerilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda öğretim üyesi öğrencinin devam bilgilerini Blackboard sistemine manuel olarak da girebilir. Derse kayıtlı olmayan ancak bazı oturumlara katılmak isteyen katılımcılar, katıldıkları her oturum öncesinde bilgilerini ilgili öğretim üyesine e-posta ile göndermelidir.

Otomatik ders kayıt sistemi bulunan (lecture-capture) sınıflarda verilen dersler, öğretim üyesi tarafından aksi talep edilmediği sürece, her oturum için düzenli olarak kaydedilecektir. Diğer sınıflarda Zoom kaydı öğretim üyesi tarafından manuel olarak başlatılıp sonlandırılabilmektedir. Blackboard’daki ders kayıtlarına erişim, öğretim üyesinin takdirinde olacaktır. Öğretim üyesi, kayıtları eğitim ve öğretim amacıyla düzenleyebilir ve/veya içeriğin öğrenciler tarafından çalışma amacıyla kullanılması, daha sonra gözden geçirilmesi ve incelenmesini desteklemek amacıyla diğer görsel-işitsel materyaller sağlayabilir. Her ders için kayıtlara ilişkin özel kurallar ders izlencesinde açıkça belirtilmeli ve ders ekleme/bırakma döneminde duyurulmalıdır. Aynı dersin farklı şubeleri aynı politikayı izlemelidir.

Ödevler ve Sınavlar

Yüz yüze ve çevrimiçi derslerin sınavları (ara sınav(lar) ve final) kampüste yüz yüze yapılacaktır. Sınavlara katılamayacak olan uzun süreli devamsızlık durumu bulunan öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulu’ndan onay almaları gerekmektedir. Kısa dönem katılım onayı alan öğrenciler, kaçırdıkları sınavları ders mazeret kurallarına göre öğretim üyesi ile yüz yüze düzenlemek zorundadır.

Öğretim üyeleri öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek için ödevler, çevrimiçi testler, çevrimiçi ödevler, çevrimiçi tartışmalar, raporlar, sunumlar vb. dahil olmak üzere diğer değerlendirmeleri kullanabilir. Öğrencilerin bu tür ödevler sırasında kameralarını açık tutmaları gerekmez. Asenkron ödevler, eşzamanlı oturumlar sırasındaki etkinliklere katılım, önceden kaydedilmiş performans ödevleri ve diğer proje çalışmaları da değerlendirme araçları olarak kullanılabilir. Bu değerlendirme araçları kullanılacaksa, ders izlencesi bu yöntemlerin notlandırmadaki ağırlıklarını açıkça belirtmelidir.

Ofis Saatleri ve Akademik Danışmanlık

Öğretim üyeleri ve öğrenciler, dersler ve akademik danışmanlık için önceden duyurulan yüz yüze çalışma saatlerine uymalıdır.

Tüm e-postalarda ve sınıf etkileşiminde profesyonel iletişim kullanılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için Öğrenci Davranış Kurallarına bakabilirsiniz.

Ders Planlama

2022 Güz dönemi için ders planlamaları KUSIS üzerinden 31 Ağustos Çarşamba günü 10.00’da başlamıştır.

Planlama yapma ve planlamanın tamamlanma zamanı, kayıt döneminde bir sıralama ölçütü olarak kullanılmayacaktır. Tüm planlama işlemleri dersin kapasitesinden ve öğrencilerin tamamladıkları kredi, devam ettikleri bölüm gibi bilgilerden bağımsız olarak yapılabilecektir.
Kayıt döneminde ise fakülteler ve enstitüler tarafından belirlenmiş sıralama kriterleri, tamamlanan krediler ve bölüm bilgileri öğrencilerin derslere kayıtlarında etkili olacaktır.
Planlama, kayıt işlemi için zorunlu olmamakla birlikte kayıt sırasında ders seçim işlemlerini öğrencilerimizin en hızlı şekilde yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu sürecin en verimli şekilde kullanılabilmesi için kayıt olunması planlanan derslerin ve sayılarının olabildiğince gerçeğe yakın yapılması büyük önem taşımaktadır.

KUSIS’e erişim https://kusis.ku.edu.tr adresi üzerinden sağlanacaktır. olup kullanım ile ilgili eğitim materyalleri  https://registrar.ku.edu.tr/nasil-yapilir-videolari/  sayfasında yer almaktadır.

Planlama yapmak için, Self-service> Program Enrollment> My Course Planner adımlarını takip etmeniz gerekmektedir.

Kayıt sırasında sıkça sorulan sorulara ve ücretlendirme kurallarına aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.

https://apdd.ku.edu.tr/kayit-sureci-hakkinda-sikca-sorulan-sorular/

https://apdd.ku.edu.tr/ucretlendirme-kurallari/

Ders planlaması yaparken sorularınız olması durumunda registrar@ku.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Not: ELC öğrencileri derslerine otomatik olarak atanacaklarından herhangi bir ders planlaması yapmaları gerekmemektedir. Birinci yıldaki öğrencilerimizin sadece çekirdek programdaki derslerini planlamaları gerekmektedir, diğer dersleri otomatik olarak atanacaktır.

En İyi Dileklerimizle,

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü