GENEL BİLGİLER

Koç Üniversitesi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencilere, öğretim üyelerine ve Koç Üniversitesi çalışanlarına sunduğu hizmetlerle akademik ortamın düzenli yürümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrenci ile ilgili her türlü akademik işlemin yapıldığı, kayıtların tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir. Direktörlük, ders notlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklar, tüm belge ve evrağı hazırlar.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyelerine, Fakülte ve Enstitülerine Sunduğumuz Hizmetler

 • Akademik Takvimin hazırlanması ve yayınlanması
 • Fakülteler tarafından bildirilen derslerin açılması, öğrenci listelerinin oluşturulması ve programlarının belirlenmesi
 • Optik form ile yapılan sınavların değerlendirilmesi
 • Dönem sonu ders-öğretim üyesi değerlendirmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve yayınlanması
 • Final sınavlarının programlarının hazırlanması
 • Öğrenci bilgilerini içeren raporların hazırlanması

Koç Üniversitesi Öğrencilerine Sunduğumuz Hizmetler

 • Öğrencilere gerekli belgelerin temini
 • Öğrencilerin tüm bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi ve kontrolü
 • Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi
 • İç yatay geçiş ve çift anadal programlarına başvuruların alınması
 • Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki hazırlanması
 • Akademik takvimin yayınlanması
 • Dönemlik ders listelerinin hazırlanması ve yayınlanması
 • Final sınavlarının programlarının hazırlanması ve yayınlanması
 • Ders programlarının belirlenmesi
 • Öğrencilere ders kayıtları dönemlerinde verilen hizmetler

Alınabilecek Belgeler
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden belge talep etmek için KUSIS’i kullanabilir veya registrar@ku.edu.tr e-mail adresinden de istekte bulunabilirsiniz.

 • Öğrenci belgesi
 • Transcript
 • Disiplin belgesi
 • Çift anadal belgesi
 • Muhtemel mezuniyet tarihini gösterir belge
 • Öğrencilik bilgileri ile ilgili formların onaylanması
 • Kayıt belgelerinin onaylı fotokopileri
 • Sıralama (ranking) belgesi (sadece mezuniyet durumunda olan öğrenciler için)

Askerlikle İlgili İşlemler
Herhangi bir sebeple askerlik ile ilgili belge isteyen öğrenciler Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü başvurarak bu konuda yardım alabilirler.

Akademik Takvim
Akademik Takvim’e erişmek için tıklayınız.

Ders Listeleri
Dönemlik ders listesine KUSIS üzerinden ulaşabilirsiniz.

Final Sınavları
Final sınav çizelgesine KUSIS‘ten erişebilirsiniz.

Mezuniyetle İlgili Kurallar
Okudukları bölümün programında yazılı olan kredi ve ders miktarını tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilir ve diploma almaya hak kazanırlar. Bütün son sınıf öğrencileri Akademik takvimde belirtilen kep giyme törenine katılırlar. Bahar döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını o yılın temmuz ayı içerisinde alabilirler. Yaz ve güz dönemi sonunda mezun olanların ise içinde bulunulan akademik yılın şubat ayı son haftasında diplomaları hazır olur.

Kayıp Diploma
Diplomalanın kaybedilmesi durumunda  kayıp diploma yönergesindeki adımlar izlenir. Yeni diploma ücreti olan 150 TL’nin Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şb. TR63 0006 7010 0000 0000 428868 IBAN numarasına yatırılması gerekmektedir.