Bahar 2021 dönemi başlangıcı ile birlikte, öğrencilere ilgi duydukları farklı konularda bilgi sahibi olabilmeleri açısından, kayıtlı olmadıkları derslere uzaktan veya yüz yüze katılmalarına izin verilmesine karar verilmiştir. Bahar 2021 dönemi ile birlikte canlı ders linkleri KUSIS’te “Class Search” ekranında öğrencilerin erişimi için yer alacaktır. Bazı derslere kayıt olmadan katılım Akademik Kurul kararı ile sınırlandırılabilir. Bu gruptaki dersler için KUSIS’te canlı ders katılım linki yer almayacaktır. Derslere kayıt olmadan katılım sağlayan öğrenciler Blackboard sayfasına veya eski kayıtlara erişemeyeceklerdir. Ders ile ilgili ödev, proje, sınav vb. yükümlülükleri bulunmayacaktır. Ayrıca bu şekilde takip edilen dersler not çizelgesinde (transcript) yer almayacaktır. Dersler yüz yüze yapıldığında, sınıfta fiziki yer olduğu sürece öğrenciler benzer şekilde derslere katılabileceklerdir. Ancak sınıfta sınırlı yer olması durumunda öncelik derse kayıtlı öğrencilere verilecektir.
Derse kayıt olmadan katılacak öğrencilerin aynı zamanda ilgili ders öncesi öğretim üyesine bilgi vermeleri beklenir.

Derslere serbest katılıma ek olarak, Bahar 2021 dönemi ile başlamak üzere, öğrencilere derslere “sınırlı dinleyici” (restricted audit) seçeneği ile de katılım imkanı verilmesine de karar verilmiştir. Derslere sınırlı dinleyici olarak katılmak isteyen öğrenciler, ilgili öğretim üyesinin onayı sonrası Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğünü bilgilendirip derse idari olarak kayıt edilmelidirler. Bu şekilde derslere kayıt olan öğrenciler, Blackboard sayfasına ve derslerin eski kayıtlarına erişebilirler. Ders ile ilgili herhangi bir ödev, proje, sınav vb. yükümlülükleri bulunmayacaktır ve ilgili ders not çizelgesinde (transcript) yer almayacaktır. Bu seçeneğin dışında, mevcut durumda kullanımda olan dinleyici (audit) olarak derse katılım seçeneği de kullanılmaya devam edecektir.

Audit ders, öğrencilerin ders yüklerine ilaveten, dinleyici olarak katıldıkları derstir. Audit olarak alınan dersler kredi kazandırmaz ve ders yükünden düşülmez. Tüm öğrencilerin audit ders alması mümkündür. Audit derslerden başarılı olunduğunda bu durum öğrencilerin transkriptlerinde “AU” notuyla belirtilir. Başarısız olunması durumunda hiç derse kayıt olunmamış gibi işlem yapılır.

Audit ders alabilmek için dersin saatlerinin programınıza uygun olması gerekir. Herhangi bir derse Audit olarak katılmak için dersin öğretim üyesi ile görüşmeli ve yazılı onayı registrar@ku.edu.tr adresine iletilmelidir. Ekle-Sil haftasının son günü bir çakışma yok ise diğer dersler ile eklemeler yapılır.

Kredili olarak alınan dersler, Ekle-Sil haftasının son gününe kadar Audite çevrilebilir, sonrasında işlem yapılmamaktadır.