Çift anadal, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına olanak sağlayan bir programdır. Mezuniyette iki bölümden diploma almak için iki bölümün de koşullarının gerekli sürede tamamlanması gerekir. Anadalın koşulları daha önce tamamlanmış olsa bile ikinci anadal koşullarının tamamlanması için öğrenciye birinci sınıfa başlama tarihinden itibaren toplam 10 yarıyıl süre tanınır. Çift Anadal Programı’na başlamak isteyen öğrenciler en son tamamlamış oldukları yarıyıl dersleri incelenerek başarı koşullarını sağlamaları koşuluyla çift anadal programına başvurdukları dönemde başlayabilirler.

Çift Anadal Programı başvuruları için KUSIS’ten dilekçe yazılmalıdır: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → VIEW ALL → Program Request → Next → Choose the Suitable Option → Next → VIEW ALL → Choose the Suitable Option → Next → SUBMIT. (Aşağıdaki nasıl yapılır videosunu da izleyebilirsiniz.)

Öğrencinin çift anadal yapmak istediği bölüm ile kendi bölümü arasındaki program uyumuna ve çift anadal için açılacak kontenjana Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

En güncel çift anadal karar ve koşullarını Çift Anadal Yönergesi üzerinden takip ediniz.

 

Çift Anadal Yönergesi

Çift Anadal Programları

 

 

Çift Anadal Başvurusu Nasıl Yapılır? Videolu Anlatım