Kurum içi yatay geçiş, öğrencinin okuduğu bölümden bir diğerine geçerek bölüm değiştirmesi demektir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler en erken birinci akademik yarıyıllarının sonunda ve en geç altıncı akademik yarıyılları öncesinde Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nün Yatay Geçiş Öğrencileri sayfası üzerinden online olarak başvurur. İç yatay geçiş başvuruları Akademik Takvim‘de belirtilen tarihler arasında yapılır. Başvurular Transfer Komitesi tarafından incelenip karar verilir.

Yatay Geçiş Yönergesi