Yaz dönemi yaz yarıyılında açılan derslerden oluşur. Öğrenciler açılan dersleri güz ve bahar yarıyıllarına oranla yoğunlaştırılmış olarak daha kısa sürede alabilirler. Lisans programına bahar yarıyılında başlamış düzen dışı (irregular) öğrenciler eğitimlerini toplam 8 yarıyılda tamamlayabilmek için yaz döneminden yararlanabilirler. Ayrıca, son sınıfta yarıyıl ders yükünü hafifletmek amacıyla ya da diğer nedenlerden dolayı yaz döneminden ders alınabilir. Not ortalamasını yükseltmek isteyenler veya herhangi bir nedenle eksik kalmış derslerini tamamlamak isteyenler yaz dönemine kayıt olmayı tercih edebilirler.

Yaz döneminde açılacak dersler ve kayıt tarihleri bahar yarıyılı sonuna doğru Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından ilan edilir. Açılacak dersler KUSIS, kayıt tarihleri ise Akademik Takvim üzerinden ilan edilir. Yaz döneminde öğrenciler derslerin kontenjanları dâhilinde seçimlerini yapar. Seçimlerinin danışmanlarına onaylatılması gerekmemektedir. Yaz döneminde o dönem için Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından ilan edilen son tarihten sonra dersten çekilmek mümkün değildir. Derslerin ana listeleri oluştuktan sonra bekleme listelerindeki öğrencilerin bu haklarını kaybettikleri göz önüne alınarak ana listelerdeki öğrencilerin derslere mutlaka devam etmeleri beklenmektedir.